Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

01-10-2020

Supermarkten zijn verplicht vanaf 5 oktober tenminste tweemaal per dag een uur de toegang te beperken tot ouderen en kwetsbare mensen. Dat is vastgelegd in een Ministeriële Aanwijzing. CBL en Vakcentrum geven (onder protest) het advies deze verplichting in te vullen door een ouderenuurtje in te stellen van 07.00 tot 08.00 uur. Het tweede uur kan worden ingevuld afhankelijk van de lokale omstandigheden en kan aaneengesloten plaatsvinden.

Achtergrond

In een zogenaamde Ministeriële Aanwijzing, die vorm krijgt via de Noodverordeningen van de veiligheidsregio’s, wordt een groepsgrootte beperkt tot maximaal 30 personen op binnenlocaties. Om hierop een uitzondering te krijgen, wordt de levensmiddelenbranche van de detailhandel (supermarkten) verplicht een deurbeleid te voeren en twee keer per dag een uur de toegang tot de winkel te beperken tot ouderen en kwetsbare mensen (ouder dan 70 jaar of volwassenen met een onderliggende ziekte, zie ook https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen)

Bezwaren Vakcentrum

Deze ingrijpende maatregel in de bedrijfsvoering van supermarkten roept emoties op. De maatregel komt uit de lucht vallen en wordt zonder enige vorm van overleg opgelegd. De maatregel lijkt niet in verband te staan met de bestrijding van het virus. De maatregel legt beslag op kostbare openingsuren die supermarkten nu niet kunnen inzetten voor andere klanten waardoor het op de overige uren van de dag nodeloos drukker wordt. De maatregel kan leiden tot onbegrip bij grote delen van de bevolking en stigmatiseert een kleine groep. Bovendien houden supermarkten reeds rekening met speciale groepen. Daar is de afgelopen maanden veel ervaring mee opgedaan. Daarbij is overigens ook gebleken dat er niet overal behoefte is aan dergelijke speciale openingsuren. Ook leidt deze verplichting tot een extra personeelsdruk. Bezwaren waar door de overheid geen rekening mee wordt gehouden.

Uitwerking

Inmiddels is de Ministeriële Aanwijzing echter al door veel Veiligheidsregio’s omgezet in de Noodverordening en benaderen boa’s supermarkten hier al over. Dat betekent dat we toch invulling moeten geven aan de opgelegde.

CBL en Vakcentrum stellen voor om de invulling van de voorgestelde maatregel als volgt vorm te geven:

  • Supermarkten die ruimte bieden voor meer dan 30 klanten, stellen op weekdagen speciale uren in om ouderen en kwetsbare mensen te verwelkomen.
    Het gaat om in ieder geval het uur van 07.00 tot 08.00 uur, het tweede uur wordt ingevuld afhankelijk van de lokale omstandigheden en kan aaneengesloten plaatsvinden.
  • Supermarkten communiceren over het bestaan van deze speciale uren.
  • Om discriminatie en discussies over privacy tegen te gaan, wordt niet gecontroleerd of iemand voldoet aan de RIVM-definitie van ouderen en kwetsbare mensen.
  • De voorgestelde maatregel geldt van 5 tot 20 oktober. Op 9 oktober vindt een evaluatie plaats door de sector en de overheid om te beoordelen of er voldoende gebruik wordt gemaakt van deze speciale uren. Indien dit niet het geval is wordt het aantal uren afgeschaald, waarbij aandacht is voor de lokale situatie van een supermarkt. 

De publieke bekendmaking van de ouderenuurtjes is voorzien voor morgen (vrijdag) einde dag.

Uitzondering

De enige wijze om aan de verplichting tot het instellen van de speciale openingsuren te ontkomen, is de toegang tot de winkel structureel te beperken tot maximaal 30 personen bij een winkel die groter is dan 300m2.

Graag uw bevindingen

Zoals aangegeven wil de sector op 9 oktober het effect van de ouderenuurtjes met de overheid evalueren. Graag horen wij uw bevindingen ten behoeve van de evaluatie. Wij hebben onze bezwaren reeds kenbaar gemaakt maar onderstrepen deze bij de evaluatie graag met uw praktijkervaringen. Het gaat daarbij om informatie over aantallen ouderen/kwetsbaren, ervaringen met handhavers, gedrag en houding van klanten met betrekking tot deze verplichting enz.

U kunt uw bevindingen sturen aan reactie@vakcentrum.nl

 

Landelijk advies dragen mondkapjes


Zoals wij u gisteren informeerden heeft het Kabinet gisteren het dringende advies gegeven om mondkapjes te dragen in het hele land en voor alle binnenruimtes.

Het Vakcentrum ondersteunt dit (dringende) advies. Omdat het gaat om een advies geldt dat het de keuze van de klant is om wel of niet een mondkapje te dragen in de supermarkt. Dit geldt ook voor de medewerkers. Het Vakcentrum volgt het advies van het RIVM en de richtlijnen van de overheid. Wanneer de overheid overgaat tot een verplichting een mondkapje te dragen, ontstaat een nieuwe situatie.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004