Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

23-10-2020

Dit weekend wordt cruciaal: voorkom een lockdown!

 
Indringend gesprek met staatssecretaris Keijzer

Dit weekend wordt cruciaal. Zoals wij gisteren al meldden is een verdergaande lockdown niet uitgesloten. Vandaar dat het Vakcentrum vanmiddag indringend overleg voerde met staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Met vertegenwoordigers van de totale retail lieten wij zien hoe winkeliers op een uitstekende wijze invulling geven aan de corona-maatregelen zoals die ook zijn vastgelegd in de brancheprotocollen. Het is ook duidelijk wat de mogelijke economische en maatschappelijke schade van een verdergaande lockdown zal zijn.

De staatsecretaris sprak haar grote zorgen uit over de stijging van het aantal besmettingen in Nederland. Het gesprek met ons had mede tot doel onze gezamenlijke verantwoordelijkheid vast te stellen voor wat betreft het terugbrengen van de huidige besmettingsgraad. Dit gesprek is niet het gevolg van een constatering dat de retail zelf voor de besmetting zorgt, maar van het feit dat de retail een plek is waar sociale ontmoetingen plaatsvinden. Daardoor wordt bijgedragen aan de verspreiding van de besmettingen.

De Staatssecretaris is van mening dat het protocol veilig winkelen, dat nu wordt toegepast, een goede basis is. In de winkel kan dit leiden tot goede handhaving. De openstaande vraag is op welke wijze de naleving van de maatregelen ook rond de winkel kan plaatsvinden. Daarom moet er een centrale systematiek komen voor wat betreft handhaving in winkelcentra, winkelstraten etc. Hierbij moet rekening gehouden worden met de verschillende locaties waar winkels aanwezig zijn, zoals biz-gebieden, gebieden met winkeliersverenigingen, met centrummanagers etc.

De komende uren zal er op dit gebied een richtlijn gemaakt moeten worden. Vanzelfsprekend zullen daarna de veiligheidsregio’s en de VNG hierbij betrokken worden. Een en ander moet leiden tot een totaalkader waarbinnen veilig gewinkeld kan worden en de besmettingsverspreiding vermindert.

De komende dagen bespreekt de politiek dit. Verwacht wordt dat het kabinet dit weekend nog bijeen komt voor overleg. Of er dinsdag een persconferentie wordt gehouden en dus aanvullende maatregelen worden aangekondigd, is vanmiddag door minister-president Rutte nog niet bevestigd. Dat wordt pas maandag of dinsdag bekend.

Een garantie dat winkels geopend kunnen blijven wordt echter (nog) niet gegeven. Dat is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen de komende dagen.

De vele acties, foto’s en andere informatie, die we hebben ontvangen, zijn met het ministerie van EZK gedeeld. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd wordt hartelijk bedankt. Een deel van de foto's is al te zien op de website

Maak corona-aanpak zichtbaar

We moeten als winkeliers laten zien dat het ons serieus is. Maak corona-regels duidelijk zichtbaar voor de consument. Let op de 1,5 meter, het maximaal aantal klanten in de winkel, goede hygiëne en zorg voor de medewerkers.

Het is juist nu nodig om de consument te wijzen op de corona-regels volgens de branche-protocollen. Maak die regels zichtbaar. Gebruik een van de posters die op deze site beschikbaar zijn.

Denk aan:

  1. Zichtbaar deurbeleid: maak maximaal aantal klanten zichtbaar en laat zien hoe u dat handhaaft
  2. Strikt toezicht op afstand houden; tussen klanten onderling, tussen klant en medewerker
  3. Een goede hygiëne

Op de corona-pagina van het Vakcentrum kunt u het protocol voor uw branche teruglezen en diverse posters downloaden om uw klanten (nog eens) op de regels te wijzen. 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004