Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

27-10-2020
Winkels mogen voorlopig open blijven, maar het Protocol Verantwoord winkelen is aangescherpt en er is een nieuwe richtlijn voor winkelgebieden vastgesteld

 

Vanochtend is de ‘Richtlijn Verantwoord Winkelen’ vastgesteld als vervanger van het huidige protocol. Daarnaast geldt vanaf vandaag ook de richtlijn ‘Winkelen en de openbare ruimte’. Dat is het resultaat van overleg dat detailhandels-vertegenwoordigers vanuit MKB Nederland, CBL en RND de afgelopen dagen met het kabinet hebben gevoerd. Patricia Hoogstraaten was woordvoerder namens de gezamenlijke MKB-branches. Zij kon daarbij gebruik maken van de informatie en de foto’s van Vakcentrumleden en van leden van collega-brancheorganisaties.

Vanochtend zijn de resultaten van dit overleg bekrachtigd in een gesprek met de ministers Grapperhaus  van Justitie en Veiligheid en Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), staatssecretaris Keijzer (EZK), de voorzitters van MKB Nederland en VNO-NCW en vertegenwoordigers van de detailhandel waaronder het Vakcentrum.  De richtlijnen zijn opgesteld omdat ook het kabinet ziet dat het van groot maatschappelijk belang is om de winkels zo veel mogelijk open te houden, maar de besmettingsgraad absoluut teruggebracht moet worden.

Door een goede naleving van de nieuwe richtlijnen kan vooralsnog een verdere beperking van openingstijden of zelfs de sluiting van winkels worden voorkomen.

De afspraken worden vanmiddag doorgeleid naar de Veiligheidsregio’s. Ook stuurt het kabinet een brief aan de Tweede Kamer. In de persverklaring van de minister-president, aan het eind van de dag, geeft hij de consument nogmaals het dringende advies aan om alleen te winkelen.

De drie bewindslieden  complimenteerden de winkeliers met alle, tot nu toe, ondernomen acties en gaan er van uit dat deze met eenzelfde enthousiasme worden voortgezet.

 
Richtlijn Verantwoord winkelen

De Richtlijn Verantwoord winkelen geldt voor alle detailhandelsactiviteiten. In de richtlijn wordt aangegeven dat het mogelijk is dat er aanvullende branchespecifieke maatregelen worden getroffen. Die uitwerkingen zijn, vanzelfsprekend, nu nog niet beschikbaar.

Er zijn in de richtlijn een aantal aanscherpingen opgenomen ten opzichte van het protocol. We noemen hier de belangrijkste:

Voor ondernemers

 • Voer aantoonbaar deurbeleid.
  in de toelichting wordt daarbij aangegeven: Dat kan bijvoorbeeld zijn het maximaal aantal personen aan de deur en/of mandjes, karretjes, schoenlepels en/of bijvoorbeeld stoplichten e.d. en/of soms misschien ook mensen bij de deur. Doel van de maatregel is zodanige beheersing van dosering naar winkelruimte dat het maximale aantal niet wordt overschreden.
 • Voorzie medewerkers van beschermende middelen (kuchschermen, mondkapjes) en zie toe op het gebruik.
 • Zet in op spreiding van klanten over de week en de dag. Kijk daarom of de geboden openingstijden lokaal gezamenlijk breed kunnen worden ingevuld

Voor klanten

 • Blijf bij klachten thuis en laat u testen
 • Houd je aan de deurbeleid-aanwijzingen en gebruik daartoe verschafte middelen
 • Draag een mondkapje in winkels en andere voor publiek toegankelijke binnenruimtes
 • Vermijd drukke momenten. Winkel ook in de ochtend, middag of doordeweekse dagen

U kunt de ‘Richtlijn Verantwoord winkelen’ hier downloaden.

 
Richtlijn winkelen en de openbare ruimte

De ‘Richtlijn winkelen en de openbare ruimte’ bevat aanwijzingen voor het winkelgebied. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wat de rol is van de diverse partijen: winkeliers, beheerders/eigenaren en de gemeente. De handhaving van de regels die gelden voor winkelgebieden wordt opgepakt door de Veiligheidsregio’s.

De richtlijn geeft dan dat betrokkenen (in hun eigen rol) er tenminste voor dienen te zorgen:

 • dat de gedragsregels voor bezoekers duidelijk zichtbaar en herhaaldelijk gecommuniceerd worden
 • dat het winkelgebied zo is ingericht dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden
 • dat bezoekers die zich niet aan de regels houden daarop worden aangesproken

Daarnaast worden aanvullende regels gesteld, passend bij het type winkelgebied. Zoals bijvoorbeeld het communiceren van het maximaal aantal bezoekers bij een (semi) overdekt winkelcentrum.

Een belangrijke rol is weggelegd voor centrummanagers of de beheerders van winkelcentra. Via het Platform De Nieuwe Winkelstraat en Lokaal Retailbelang (organisaties waarin het Vakcentrum participeert)  hebben wij hen al opgeroepen zo goed mogelijk invulling te geven aan de diverse corona-maatregelen.

Ook de ‘Richtlijn winkelen en de openbare ruimte’ is beschikbaar op de Vakcentrum-website.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004