Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

22-12-2020
Overleg

Vandaag is andermaal overleg gevoerd door onder andere het Vakcentrum met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Verschillende punten (waarvan enkele onderstaand genoemd) zijn door ons aan de orde gesteld. Het is onze inschatting dat de komende tijd (los van calamiteiten) geen grote wijzigingen worden doorgevoerd. Ondanks deze ‘stilte’ blijven wij druk leggen om te komen tot werkbare coronamaatregelen in het belang van de zelfstandig ondernemer. 

Naleving

De naleving van de coronamaatregelen krijgt de komende periode meer nadruk. De afgelopen tijd heeft de overheid de maatregelen verduidelijkt. 

Buitenverkoop
Buitenverkoop is alleen toegestaan voor vergunningplichtige (week)markten en voor kerstbomen- en bloemenverkoop. Op een (week)markt mogen alleen kramen voor levensmiddelen (eten en drinken) staan. Een oliebollenkraam verkoopt eten en mag bijvoorbeeld ook open blijven.

Groothandel
Zelfbedieningsgroothandels zijn alleen open voor business to business. De consument zonder pasje is sinds kort niet meer welkom.

Open en gesloten winkels
Hier vindt u een overzicht van open en gesloten winkels.

Steunmaatregelen ter discussie

De regeling TVL (tegemoetkoming vaste lasten) en de nieuwe regeling Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel sluiten nog niet goed aan op de praktijk. Zo gaan de regelingen bijvoorbeeld uit van kalenderkwartalen. De lockdown geldt precies over een klein deel van Q4 2020 en Q1 2021. Om precies te zijn:
- Q4 2020 = 92 dagen waarvan lockdown 17 dagen = 18,5%
- Q1 2021 = 90 dagen waarvan lockdown 19 dagen = 21%

Feitelijk betekent dit dat de gesloten detailhandel nagenoeg nooit het criterium voor beide regelingen behaalt, te weten 30% omzetverlies. Daarmee zijn regelingen opgetuigd die mooi klinken maar die nagenoeg geen enkele detaillist soelaas zullen bieden. Op zeer korte termijn voert het Vakcentrum wederom overleg met het ministerie van EZK om te bezien of deze regelingen beter kunnen aansluiten op de praktijk. Veel input voor de discussie is reeds ontvangen vanuit de achterban.

Click & collect nu nog niet

De onmogelijkheid voor non-food retailers om via click & collect de consument te helpen is door ons in elk overleg aan de orde gesteld. Een met collega-brancheorganisaties uitgewerkt plan voor de wijze waarop een en ander kan worden opgepakt is aan het ministerie van EZK aangeboden. Helaas hebben politici dit nog steeds niet mogelijk gemaakt. Er wordt onderzocht of dit verbod privaatrechtelijk aangevochten kan worden, omdat de horeca deze mogelijkheid wel heeft. Wij verwachten op korte termijn geen wijziging. Click & collect zou – in de ogen van de overheid – wellicht een stap kunnen zijn wanneer de eerste verlichtingen voor de detailhandel (en dan de non-food) kunnen worden doorgevoerd.
De eerste officiële mededelingen worden vooralsnog 12-01-2021 verwacht.

Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004