A tot Z Pers | Het Vakcentrum en Vakcentrum Bedrijfsadvies zijn bereikbaar op (0348) 41 97 71.

Wat bied je?

Natuurlijk willen kandidaten rekenen op een goed salaris, daar komen we later op terug.

Maar wat bied je zelf als ondernemer, wat onderscheidt jou van andere potentiële werkgevers?

Wat zijn jouw USP’s?

Wat maakt het werken bij jou uniek? Heb je jouw Unique Selling Points op een rijtje?

Meerwaarde icooontjes.pngEen paar voordelen kunnen wij al benoemen:

 • Je bent zelf de eigenaar van de winkel.
 • Je kunt dus zelf vorm geven aan je personeelsbeleid.
 • Je kunt daardoor een mooi team vormen met een hechte bedrijfscultuur.
 • Je bent direct aanspreekbaar voor je medewerkers.
 • Je zet je in voor de omgeving. Als sponsor van de voetbalclub, als steun voor de scholen of ouderenvoorziening in de buurt.

Jouw MEERwaarde mag, nee moet, zichtbaar zijn.

Zet voor jezelf jouw MEERwaarde eens op een rijtje. En bedenk dan hoe je die MEERwaarde zichtbaar maakt. Dat helpt niet alleen bij het werven voor vacatures, het maakt jouw winkel ook leuker voor klanten en het kan je helpen als je in gesprek moet met de gemeente.

De Vakcentrum MEERwaarde campagne maakte het nog eens duidelijk:

 • Meer lokale & maatschappelijke sponsoring omdat zelfstandig winkeliers goede initiatieven willen belonen
 • Meer werkplezier & ontplooiing omdat zelfstand winkeliers weten dat je alleen met een goed team de beste resultaten bereikt, binnen en buiten de winkel
 • Meer veiligheid & leefbaarheid omdat zelfstandig winkeliers beseffen dat alleen de eigen winkel schoon en veilig houden niet voldoende is
 • Meer gezondheid & beweging omdat zelfstandig winkeliers een vitale samenleving essentieel vinden
 • Meer solidariteit & zorg omdat iedereen de oprechte aandacht verdient
 • Meer duurzame bedrijfsvoering & producten omdat zelfstandig winkeliers en duurzame initiatieven onlosmakelijk verbonden zijn
 • Meer lokale economie & samenwerking omdat zelfstandig winkeliers weten dat lokale samenwerking een win-win -resultaat oplevert.
 • Meer sport & verenigingen omdat zelfstandig winkeliers weten dat je moet investeren om te kunnen scoren
 • Meer cultuur & tradities omdat zelfstandig winkeliers beseffen dat cultuur en traditie de basis vormen van ons kleurrijk bestaan
 • Meer feest & plezier omdat zelfstandig winkeliers vinden dat iedereen mee moet kunnen doen.
 • Meer voor jongeren & de toekomst omdat zelfstandig winkeliers jongeren kunnen coachen en inspireren
 • Meer kennis & advies omdat zelfstandig winkeliers willen dat klanten en beleidsmakers de juiste keuzes kunnen maken.

Deze thema’s kan je voor je eigen winkel invullen.

Wil je, ter inspiratie nog eens de voorbeelden uit de MEERwaarde-campagne zien, het hele MEERwaarde-boek kan je inzien op de website .

Dus:

 • Breng een persbericht uit als je een activiteit ondersteunt.
 • Maak jouw sponsoractiviteiten duidelijk zichtbaar (sponsoring is geen donatie, je mag wat terugverwachten)
 • Vraag ‘zendtijd’ op de scholen waar je mee samenwerkt. Bijvoorbeeld een gastles economie of een rondleiding door je bedrijf.
 • Heb je het Super Supermarkt Keurmerk of de certificering Foodspecialiteitenwinkel draag dat dan uit.

Goede arbeidsvoorwaarden

CAO

De arbeidsvoorwaarden in de levensmiddelendetailhandel kennen een solide basis, de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf .

De Cao voorziet in een goed uitgangssalaris en aparte voorwaarden die passen bij de verschillende motieven van de werknemers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen erbijbaners, (tussenbaners) en loopbaners.

Laat zien dat je voorwaarden passen op de motieven van de kandidaat.

Heb je vragen over de toepassing van de cao, neem dan contact op het met Vakcentrum: (0348) 41 97 71.

Eigen aanvullingen

Natuurlijk heb je de vrijheid om eigen aanvullingen te doen op de cao. En dat kan creatiever dan meer betalen. Denk aan huiswerkondersteuning voor erbijbaners of goedkoper sporten voor je loopbaners. Je kunt op tal van manieren iets extra’s doen voor je medewerkers. Dat maakt jou een werkgever met MEERwaarde.

12-08-2022