SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Onderzoek onder Vakcentrumleden: Winkeliers zeer kritisch over politie en justitie

28 oktober 2019

Brancheorganisatie Vakcentrum vroeg haar leden, waaronder zelfstandig ondernemers met winkels in de gemengde branche en de speelgoedbranche, naar hun ervaringen op het gebied van winkelcriminaliteit. Daarop werd massaal gereageerd. De conclusies zijn schokkend: 90% van de Vakcentrumleden heeft te maken met diefstal, slechts 23% doet altijd aangifte.

 

Winkeliers hebben het gevoel dat winkeldieven te makkelijk wegkomen. Regelgeving blokkeert informatie-uitwisseling. De werkdruk bij politie en justitie is te hoog. Vervolging blijft daardoor uit en als het al tot vervolging komt, zijn de straffen te laag. Winkeliers voelen zich in de steek gelaten. Dat is, samengevat, de mening van de Vakcentrumleden.

Aangiftebereidheid laag
Eén op de vier ondernemers doet altijd aangifte van winkeldiefstal. Eén op de drie ondernemers doet nooit aangifte. Voor het niet doen van aangifte worden verschillende redenen gegeven. De belangrijkste daarbij is dat een aangifte volgens de ondernemers te veel tijd en moeite kost (volgens 51% van de respondenten). Temeer omdat veel leden aangeven dat men er nooit meer iets over terug hoort of dat de politie onvoldoende bereikbaar is (21%). Ook wordt aangegeven dat de straffen te laag zijn (18%). Dat leidt er eveneens toe dat nogal wat ondernemers (33%) het zelf wel oplossen met de dader. Daarbij wordt dan ook regelmatig een winkelverbod opgelegd. Als het gaat om kinderen wordt het gesprek met de ouders aangegaan. Meer moeite hebben de ondernemers met ouderen. Vergeet men af te rekenen of worden bewust artikelen weggenomen? Met de toenemende vergrijzing wordt dit punt regelmatig genoemd. Van de leden uit de sector non-food heeft 86% het afgelopen jaar te maken gehad met winkeldiefstal. 19% Had ook last van agressie en geweld in de winkel. Een kwart had last van rondreizende bendes. Bij supermarkten is dat liefst 61%!

Winkeldiefstal wordt niet serieus genomen
Patricia Hoogstraaten, directeur van Vakcentrum, concludeert naar aanleiding van het onderzoek dat politie en justitie het niet aan kunnen of het niet aan willen kunnen. Zo geven veel ondernemers aan dat aangiften niet snel worden opgepakt, als ze al aangifte doen. “Het lijkt alsof de politie winkeldiefstal te klein vindt om serieus te nemen. En als de politie het wel oppakt, dan is het Openbaar Ministerie de volgende hindernis. Deze geluiden vernemen we van verschillende kanten, uit verschillende regio’s en dat is niet acceptabel”, aldus Hoogstraaten. “In de gevallen dat het toch tot vervolging komt, duurt het over het algemeen erg lang. Het proces is voor veel gedupeerden niet goed te volgen. De uiteindelijke uitslag is vaak zeer onbevredigend voor de gedupeerde ondernemer en soms lachwekkend. Men spreekt dan over de terugkoppeling van de winkeldiefstal, zonder nadere specificatie, terwijl de ondernemer tientallen winkeldiefstallen heeft aangemeld. Onze leden zijn het echt zat. Dat blijkt wel uit de reacties uit ons onderzoek”, stelt Hoogstraaten. “Het Vakcentrum ziet het daarom als haar taak om de bevindingen de komende tijd aan betrokken partijen voor te leggen en oplossingen te vinden.”

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden van www.vakcentrum.nl/veiligheid.

Een uitgebreide reportage over de gevolgen van winkelcriminaliteit, leest u in de uitgave van Gemengde Branche, die op 31 oktober verschijnt.

Vakcentrum is de onafhankelijke belangenbehartiger en bewezen partner van zelfstandig detaillisten (waaronder franchisenemers) in food (fast moving consumer goods) en non-food (speelgoedbranche en gemengde branche).