SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Ministerie van VWS komt met een Lachgasbesluit

2slagroompatroon.jpg5 juni 2020

Het Ministerie van VWS komt met een Lachgasbesluit. Met dit besluit valt lachgas onder de Opiumwet. Daarmee wordt het in bezit hebben of verkopen van lachgas verboden. Bedoeling is vooral de brede beschikbaarheid van lachgas en daarmee het recreatieve gebruik flink te beperken. Wel blijft het mogelijk lachgas capsules te verkopen ten behoeve van het oorspronkelijke doel van de capsules: gastronomische bereiding van voedsel.

 

Lachgaspatronen of capsules worden in de branche verkocht met name voor gebruik in de slagroomspuit of kidde. Het lachgas zorgt er voor dat de slagroom (of andere etenswaren) goed geklopt is en vervolgens met druk in mooie toefjes op het eten gespoten kan worden.

Lachgas is echter ook een middel dat wordt gebruikt in de medische wereld als verdovingsmiddel. Lachgas kan in kleinere hoeveelheden gebruikt worden als roesmiddel. Met name op allerlei festivals wordt het lachgas aangeboden in ballonnen waardoor het eenvoudig kan worden ingeademd. Tot voor enkele jaren terug was de verkoop van lachgas in een ballon verboden omdat dit onder de geneesmiddelenwet viel. Door een uitspraak van het Europese Hof moest lachgas echter onder de Warenwet vallen.
Vanaf dat moment was eigenlijk 'de beer los'. Inmiddels wordt lachgas op grote schaal aangeboden in ballonnen die met behulp van een gasfles worden gevuld. Er zijn inmiddels 'lachgas' winkels waar de gevulde ballonnen worden aangeboden. Maar ook de capsules worden op grote schaal verhandeld. Op hangplekken zijn vaak grote hoeveelheden lege capsules te vinden.

In het Lachgasbesluit wordt een uitzondering gemaakt op het verkoopverbod van lachgas voor met name de winkel in huishoudelijke artikelen (SBI code beginnend met 47:59). Wel gelden de volgende verkoopbeperkende bepalingen:

1. De koper moet 18 jaar of ouder zijn. Dit betekent dat de ondernemer in twijfelgevallen om een legitimatie moet vragen. Bij de verkoop van o.a. alcohol en tabak wordt hierbij het NIX 18 protocol gebruikt. Dit betekent dat iedereen tot een ingeschatte leeftijd van 25 jaar zich moet legitimeren. Hierdoor wordt voorkomen dat een minderjarige die er iets ouder uitziet toch de verboden artikelen kan kopen.

2. Er worden per transactie maximaal 10 capsules verkocht.

3. De capsules worden niet afzonderlijk verkocht. Alleen bij een gezond boodschappenpatroon, dat wil zeggen in aanvulling op producten die logischerwijs bij de bereiding van voedsel horen.

4. De capsules worden uit het zicht geplaatst (dus verkoop achter de toonbank) en er worden geen prijs- en promotieacties mee gehouden.

Veel ondernemers hanteren al beperkende maatregelen en dat gebeurde ook bij verkoop op internet maar opvallend is ook dat die beperkende maatregelen bij nogal wat websites niet meer gelden. Het is blijkbaar 'goede handel'.

De punten waarop we willen inspreken zijn de volgende:
a. Het verbod om de capsules niet afzonderlijk te verkopen is niet realistisch. De ondernemer kan onmogelijk vaststellen of sprake is van een gezond boodschappenpatroon. Klanten komen doelgericht naar de huishoud -of kookwinkel om capsules te kopen zonder eventueel andere producten te kopen.
b. In het besluit wordt aangegeven dat importeurs mogen leveren aan de huishoudwinkel, maar de dispensatie wordt niet genoemd bij de groothandel.
c. er mogen maximaal 250 capsules worden geleverd door de groothandel/importeur aan de detailhandel. Het is niet duidelijk of dat geldt per bedrijf of per vestiging. Dat moet duidelijker en het aantal van 250 stuks is weinig. Dat maakt bestellen van de capsules voor de ondernemer kostbaarder waardoor wellicht de prijs van de capsules hoger wordt, maar dat is misschien ook wel de bedoeling van de wetgever.
d. De SBI-codes voor de vrijgestelde winkeltypen zijn nog te onduidelijk benoemd. In ieder geval moet duidelijk zijn dat huishoudzaken, kookwinkels en GPA-winkels de capsules mogen verkopen.

We gaan op basis van deze punten inspreken teneinde te bewerkstelligen dat het besluit op deze punten wordt aangepast. Uw suggesties of opmerkingen kunt u sturen aan h.vandorst@vakcentrum.nl.