SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Nieuwsbrieven weer branchegericht

Vakcentrum logo.jpg28 juli 2020

Zoals u dagelijks hoort is de strijd tegen Covid-19 verre van gestreden en zullen we met zijn allen zeer alert moeten blijven om die anderhalve meter afstand van elkaar te houden en alle andere voorzorgsmaatregelen te nemen. Ook in de winkel, al is dat soms lastig omdat klanten steeds lakser worden.

In de afgelopen maanden hebben we in onze nieuwsbrieven vooral de lijn van brancheorganisatie Vakcentrum gevolgd en hebben we ons geconcentreerd op alle (steun)maatregelen die rondom Covid-19 werden genomen. Op www.vakcentrum.nl/corona vindt u nog steeds alle informatie die voor u van belang kan zijn. Met ingang van deze nieuwsbrief schakelen we ook weer over op het branche specifieke nieuws.