SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Aanvraag NOW 2.0 indienen vóór 1 september

26-08-2020

Wilt u gebruikmaken van de NOW 2.0 zorg er dan voor dat uw aanvraag vóór 1 september aanstaande is ingediend. Op die datum sluit het loket bij het UWV namelijk. De tegemoetkoming is voor de maanden juni, juli, augustus en september.

20200528-noodpakket-2_0_verlenging

Het doel van de NOW 2.0 blijft, net zoals bij de NOW 1.0, dat zo veel mogelijk medewerkers in dienst worden gehouden door bedrijven met een omzetdaling van 20% of hoger. Ook de systematiek voor berekening van de tegemoetkoming blijft ten opzichte van NOW 1.0 ongewijzigd, maar dan uiteraard gebaseerd op de nieuwe verlengde periode. De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden, in plaats van 3 maanden. Namelijk voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. In NOW 2.0 is de loonsom van maart 2020 bepalend voor de berekening van de tegemoetkoming.

Binnenkort wordt een derde pakket met steunmaatregelen aangekondigd. Dat pakket krijgt een langere looptijd, waarschijnlijk tot de zomer van 2021, en alleen de zwaarst getroffen bedrijven zouden hiervoor in aanmerking komen. Dit nieuwe pakket moet op 1 oktober in werking treden.

Wilt u meer weten over deze en meer regelingen, klik hier.

Heeft u nog vragen of wenst u advies, dan kunt u contact opnemen met Vakcentrum Bedrijfsadvies, telefoon 0348 - 41 97 71.