SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Mondkapje of face-shield?

30 mondkapjes.jpgnovember 2020

Vanaf morgen, 1 december 2020, geldt een mondkapjesplicht. Dit betekent dat iedereen een mondkapje draagt en geen face-shield. Als voor de uitvoering van werkzaamheden dit ondoenlijk of onmogelijk is, dan kan een face-shield door werkgevers overwogen worden als alternatief voor een mondkapje, zo is ons bevestigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De werkgever maakt zelf een afweging in hoeverre het permanent dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van de werkzaamheden onmogelijk maakt.

De arbeidshygiënische strategie in het bedrijf bepaalt waarom de ondernemer in het bedrijf een bepaalde keuze maakt. Een strategie is bijvoorbeeld:

  1. Doel van het mondkapje voor medewerkers is om de kans op besmetting van klanten en medewerkers onderling zoveel mogelijk te bepercorona.jpgken;
  2. Het permanent dragen van een mondkapje werkt belemmerend bij het verrichten van werkzaamheden maar kan ook noodzakelijke communicatie met de klant belemmeren. Daarom plaatsen we schermen (op de toonbank) om besmetting van en door klanten te voorkomen.

Voor de veiligheid van personeel onderling geldt: goed afstand houden. Een face-shield laat lucht langszij en heeft dus niet dezelfde werking als een mondkapje.  

Hoewel brancheorganisatie het Vakcentrum zich realiseert dat de impact van het dragen van een mondkapje gedurende een hele werkdag voor medewerkers groot kan zijn, acht de brancheorganisatie het van belang dat u de keuze voor een mondkapje of een face-shield goed motiveert. Alleen met een goede motivatie is een face-shield eventueel toegestaan. 

Het blijft van groot belang dat de coronamaatregelen (zoals drukte vermijden, 1,5 meter afstand houden en hygiëne afspraken) goed in acht worden genomen, hoe vervelend die soms ook kunnen uitpakken. Een volledige lockdown zoals we in andere landen zien, is veel ingrijpender.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hier treft u een overzicht aan van de veelgestelde vragen en antwoorden. Dit overzicht is opgesteld door de overheid.

Communicatiemateriaal mondkapjesplicht

Hier treft u communicatiemateriaal aan dat door de overheid beschikbaar is gesteld.