SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Vakcentrum tevreden over aanvullende steunmaatregelen

28-01-2021

Brancheorganisatie Vakcentrum is tevreden met de aanvullende steunmaatregelen zoals die zijn gepresenteerd door het kabinet. Belangrijke inzet van Het Vakcentrum was de verhoging van de TVL en de voorraadvergoeding. De TVL is voor meer bedrijven toegankelijk geworden en de uitkeringen zijn verhoogd.

Vakcentrum logo DEF 72dpi

Het kabinet is ook gekomen met een aanmerkelijk hogere voorraadvergoeding van 21 procent (was 5,6%) tot maximaal € 200.000,- en doet daarmee meer recht aan de voorraadkosten van winkels, die over het algemeen aanmerkelijk hoger liggen dan in de horeca. Ook de subsidie voor personeelskosten, de NOW, is verbeterd. De vergoeding gaat naar 85%. De ondersteuning van zelfstandig ondernemers TOZO wordt verlengd. Daarbij ziet het kabinet af van het invoeren van een inkomenstoets.

Bekijk hier voorbeeldberekeningen voor een speelgoedwinkel en een winkel in de gemengde branche.

Aandachtspunten

Het Vakcentrum blijft voortdurend in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de ervaringen met de steunmaatregelen. Daarnaast blijft het toestaan van ‘click en collect’, om toch nog enige omzet te kunnen maken, een belangrijk thema. Zodra er wat versoepeling mogelijk is, wil de brancheorganisatie dat ‘click en collect’ mogelijk wordt.

Het Vakcentrum blijft ook hameren op een grotere bijdrage van de overheid - in navolging van onze buurlanden - bij de huren. Ook een positieve rol van de banken wordt gemist. De ervaringen van ondernemers laten tot nu toe een negatief beeld zien.

Vakcentrum vraagt aandacht voor MKB-ers met in 2019 en 2020 gestarte filialen

Ondernemers die in 2019 of 2020 hun onderneming met een of meer filialen hebben uitgebreid, komen vaak niet in aanmerking voor Tegemoetkoming Vaste Lasten en de daaraan gekoppelde Vergoeding Gesloten Detailhandel. Mede door de terughoudende houding van de banken leidt dit tot schrijnende situaties. Immers de ondernemer dient de kosten voor twee of meer vestigingen te dragen maar krijgt door de berekeningswijze van het omzetverlies geen TVL en VGD. Het Vakcentrum heeft dit onder de aandacht gebracht van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en van de Tweede Kamer.

Vakcentrum ziet deze problematiek ook bij MKB ondernemers uit andere branches en pleit dan ook voor een aanpassing van de bestaande regeling. Indien dit niet mogelijk is, dient een aanvullende oplossing gezocht te worden zodat ook deze groep ondernemers met meer vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. Door het ontbreken van enige vorm van liquiditeit is dit helaas nu niet het geval. Lees het volledige persbericht op de website.

Aanvragen TVL sluit 29 januari 17.00 uur

De mogelijkheid om TVL over de maanden oktober, november en december 2020 aan te vragen, sluit op 29 januari om 17.00 uur. Zorg dat u tijdig uw aanvraag heeft ingediend. Bij het aanvragen van TVL hoeft een eventuele NOW-subsidie niet meegenomen te worden als omzet. Andersom bij het aanvragen van NOW moet een TVL-uitkering wel bij de omzet worden opgeteld. Het aanvragen van TVL voor het eerste kwartaal kan vanaf 2 februari 2021.

Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.