SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

MKB-winkeliers onmisbaar voor leefbaarheid

30 september 2Dag van het Vakcentrum 2021 (16).jpeg021

De politiek moet meer aandacht hebben voor de maatschappelijke bijdrage van zelfstandig winkeliers. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van buurt, wijk of dorp, toch wordt dat in de politiek nog onvoldoende erkend. Dat stelde het Vakcentrum, de branchevereniging van zelfstandig winkeliers, onlangs op haar congres in het Kurhaus in Scheveningen.

Op de dag voor Prinsjesdag werden kabinet en kamer opgeroepen in de beleidsvorming meer aandacht te schenken aan dDag van het Vakcentrum 2021 (10).jpege gevolgen van beleid voor de mkb-winkeliers. Juist zij zijn van groot belang voor het goed functioneren van een gemeenschap. Dat aspect wordt te weinig meegenomen in de beleidsvorming. Op termijn loopt de leefbaarheid van met name wijken en kleinere dorpen gevaar. Winkeliers kampen met oneerlijke concurrentie uit buurlanden, online, ongelijke speelvelden en een gespannen arbeidsmarkt. 
Zelfstandig winkeliers verdienen beleidsvoornemens die hun rentabiliteit en daarmee hun voortbestaan niet direct bedreigen. De overheid dient zich te realiseren dat zonder hen niet alleen winkels en de werkgelegenheid verdwijnen, maar ook een belangrijke sponsor voor veel activiteiten en een ontmoetingspunt. In Nederland moeten we ons blijven inzetten om een goede winkelstructuur en daarmee de leefbaarheid te behouden. 
 
Geen aparte arbeidsvoorwaarden e-commerce Dag van het Vakcentrum 2021 (7).jpeg
E-commerce maakt inmiddels integraal deel uit van de detailhandel. Nadat fysieke winkels online gingen, openen webshops nu fysieke winkels. Dat maakt dat er in de arbeidsvoorwaarden een lijn getrokken moet worden. Er is volgens het Vakcentrum geen reden om hier onderscheid in te maken. Dat zou leiden tot onduidelijkheid en een ongelijk speelveld. 
 
Overheidsplanning mag transformatie niet in de weg staan 
“Het is duidelijk dat winkelgebieden moeten transformeren”, stelde Patricia Hoogstraaten, directeur van Vakcentrum. “We lopen er echter nog te vaak tegenaan dat gemeenten stellen dat de plannen al voor vijf jaar vast staan.” Marijke van Hees (voorzitter Retailagenda) gaf daarop aan dat de 100 miljoen euro die beschikbaar is voor de impulsaanpak winkelgebieden, juist gebruikt moet worden om lokale initiatieven te stimuleren. 

Flexibele arbeid noodzaak voor retail
De arbeidsmarkt is al gespannen. De Vakcentrumleden zien dan ook weinig heil in plannen om de arbeidstijd verder te verkorteVakcentrum logo.jpgn tot 30 uur, zoals het CNV onlangs suggereerde. Jacqueline Twerda  (CNV Vakmensen) gaf echter aan dat het met name gaat om de arbeidsparticipatie te verhogen. “Het gaat er niet zo zeer om dat we allemaal minder gaan werken, maar dat juist vrouwen die gemiddeld 24 uur werken, meer gaan werken.”  
De detailhandel is ook gebaat bij flexibel inzetbare arbeidskrachten. Er zijn te veel factoren die invloed hebben op de drukte in de winkel. Overigens blijkt die flexibiliteit juist voor veel medewerkers een belangrijk argument om te kiezen voor het werken in de winkel. Kijk voor een terugblik op www.vakcentrum.nl/dagvanhetvakcentrum