SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Otto Simon gaat met Marskramer voortvarend van start

30 september 202Otto Simon.PNG1

Otto Simon, gevestigd in Almelo, heeft amper 1,5 maand geleden de huishoudformules Marskramer, Novy, Prima, Groothandel Gouda en de speelgoedformule Toys2Play overgenomen van Audax. Ondertussen zijn de ontwikkelingen in volle gang.

De eerste stappen zijn al gezet
Otto Simonmarskramer.PNG heeft op 12 september voor de nieuwe huishoudleden de eerste stappen richting de toekomst gezet: er werd in het hoofdkantoor in Almelo een voorbeeldwinkel geopend, er is verder gebouwd aan de uitbreiding van het huishoudassortiment en de eerste plannen voor 2022 ten aanzien van de publiciteit en marketing zijn aan de nieuwe leden gepresenteerd. De huishoudbeurs was ook goed bezocht en de reacties waren positief, aldus Otto Simon: ‘er is weer een plek waar ondernemers en de formule samenkomen!’ 
 
Focus op twee ondernemeOtto Simon 2.PNGrsgroepen 
Otto Simon gaat zich nu focussen op twee ondernemersgroepen: de formulewinkels en de neutrale winkels. Onder de formulewinkels vallen Top1Toys en Marskramer. Deze formules krijgen veel exclusieve lijnen, mediacampagnes, goede prijzen, speciale acties en veel publicitaire ondersteuning. De formules worden de komende periode verder ingericht en ondergaan een upgrading. Dit gebeurt in de complete Pilotwinkel Huishoud én in samenspraak met de ondernemers die een belangrijke rol in dit proces krijgen. Deze Pilotwinkel is in september 2021 aan alle ondernemers gepresenteerd en komt naast de reeds bestaande Top1Toys Pilotwinkel. 
De neutrale ondernemer blijft onder de eigen naam opereren. Deze zelfstandige winkeliers kunnen natuurlijk ook inkopen bij Otto Simon. Zij profiteren van het ruime, actuele assortiment, logistieke voordelen - zoals lage besteleenheden - en mogelijk publiciteit op maat. Deze groep is voor Otto Simon ook zeer belangrijk.  
 
Wie is Otto Simon? 
Otto Simon is als groothandel/distributeur en importeur een van de grootste internationale spelers op de Europese speelgoedmarkt. Top1Toys, onderdeel van Otto Simon, is met ruim 110 winkels de tweede grootste speelgoedketen in Nederland en inmiddels ook bezig met internationale expansie.  
Otto Simon heeft al ervaring met huishoudelijke artikelen en ziet de overname dan ook als een logische uitbreiding van haar activiteiten. “Veel huishoudwinkels verkopen speelgoed. Tevens opereren diverse Top1Toys-vestigingen nu al als combinatie met Marskramer, Prima, Novy, Groothandel Gouda én Blokker. Die combinatiewinkels zijn, ook in kleinschalige winkelgebieden, een succes” aldus Hans Hummelink, woordvoerder van Otto Simon.