SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Corona onvoorziene omstandigheid: omzetverlies kan reden zijn voor huurprijsverlaging

30 december 2021Euro-geld.jpg

De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgesproken over de vraag in hoeverre omzetverlies als gevolg van corona ook aanleiding kan zijn tot een huurverlaging. Vakcentrum Bedrijfsadvies schreef al eerder over de situaties waarin sprake is van een recht op huurkorting door corona en de wijze waarop die te berekenen is. Nu heeft de Hoge Raad daarop een definitief antwoord gegeven.

De Hoge Raad stelt, als belangrijkste, dat de coronacrisis weliswaar geen gebrek oplevert in de zin van artikel 7:204 BW, maar wel kan het worden gezien als een onvoorziene omstandigheid als de huurovereenkomst is gesloten voor 15 maart 2020. Dat geeft de rechter de mogelijkheid om de huurprijs te verlagen als daardoor sprake is van omzetverlies. 
  
De berekening van de huurkorting gaat dan als volgt:  
(overeengekomen huurprijs – gedeelte van de TVL dat aan de huur wordt toegerekend) x percentage omzetvermindering x 50%. 
 
De huurprijs wordt afgezet tegen het totaalbedrag aan vaste lasten. Het met dat percentage overeenstemmende deel van de TVL waarop de huurder aanspraak kan maken, wordt dan afgetrokken van de huurprijs.  
De omzetvermindering wordt bepaald door de omzet in de periode van huurprijsvermindering te vergelijken met de omzet in een vergelijkbaar tijdvak voor de crisis: 100% – (100% x (de lagere omzet : de referentieomzet)).  
Vervolgens wordt het nadeel gelijk verdeeld over de verhuurder en de huurder. Daarvan kan worden afgeweken als uit de redelijkheid en billijkheid een andere verdeling volgt.  
 
De uitspraak van de Hoge Raad geeft meer duidelijkheid in gesprekken en onderhandelingen over de huurprijs vanwege de coronacrisis.  
 Vakcentrum logo Bedrijfsadvies DEF-01.jpg
Heeft u vragen over de uitspraak of wilt u hulp bij de onderhandelingen met uw verhuurder, neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies (0348) 41 97 71.