SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Wettelijk verplichte RI&E snel en gratis geregeld via Vakcentrum

29-04-2022

Veel leden hebben een brief ontvangen van staatssecretaris Boussen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze brief wijst zij er op dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wettelijk verplicht is voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst.

D8L_8629

Vanwege die wettelijke verplichting biedt het Vakcentrum al langer, gratis, hulp bij het opstellen van de verplichte RI&E.

Online RI&E

De online RI&E is een digitale vragenlijst waarmee u zelf de gevaren en risico’s inventariseert. Aan het eind van het programma heeft u een evaluatie en een Plan van Aanpak in handen. Met behulp van deze dienst bent u jaren verzekerd van een valide RI&E en Plan van Aanpak.

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers dienen hun RI&E en Plan van Aanpak nog wel te laten toetsen.

Ga naar de online RI&E