SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Vrijwillige verkoopbeperking: Messenverkoop alleen aan 18+

29 september 20Verkoop messen 18.png22

Van 10 tot en met 16 oktober is het weer de Week van de Veiligheid en wordt extra aandacht gevraagd voor de veiligheid in de winkel. Dat is in ieders belang; voor u als ondernemer, maar ook voor de medewerkers en klanten. Informatie en tips om criminaliteit te voorkomen, kunt u vinden op www.vakcentrum.nl/veiligheid.

In het kader van de veiligheid, attenderen wij winkels die messen verkopen ook op de vrijwillige verkoopbeperking van messen, alleen aan jongeren van 18+. De reden daarvoor is helaas bijna dagelijks in het nieuws. Jongeren hebben steeds vaker een mes op zak. Het aantal jongvolwassenen dat door de politie als verdachte van een (steek)wapenincident wordt geregistreerd stijgt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt daarom aan een verkoopverbod van messen aan jongeren. Vooruitlopend op dat wettelijke verbod heeft een aantal winkelbedrijven en brancheorganisaties (waaronder het Vakcentrum) het initiatief genomen om te komen tot een vrijwillige beperking van de messenverkoop aan jongeren.

Wilt u aanhaken bij dit initiatief dan kunt u het logo en andere materialen downloaden van www.vakcentrum.nl/messenverkoop . Daar vindt u ook een overzicht van veelgestelde vragen over de vrijwillige beperking messenverkoop.