SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Europese detail- en groothandel dringen aan op noodzakelijke steun in energiecrisis

31 oktober 2022winkelstraat.jpg

Het Bestuur van EuroCommerce, de Europese koepelorganisatie van de gehele detailhandel, heeft een gemeenschappelijke oproep gedaan voor dringende maatregelen ter ondersteuning van de detail- en groothandel in de huidige ernstige economische situatie waarin de sector verkeert. De Nederlandse mkb-detailhandel werd daarbij vertegenwoordigd door Patricia Hoogstraaten, directeur Vakcentrum, namens MKB Nederland.

"We  bespraken in ons bestuur de enorme uitdagingen voor onze sector om het hoofd te bieden aan de stijgende energiekosten en inflatie. We hebben van veel leden in onze sector gehoord dat de situatie niet langer houdbaar is”, aldus EuroCommerce voorzitter Juan Manuel Morales. “Als er niet snel actie wordt ondernomen om de energiekosten aan te pakken, loopt een groot en groeiend aantal detail- en groothandelsbedrijven een reëel risico, en dreigen winkelgebieden in Europa hun winkels te verliezen."

De Europese detail- en groothandel heeft dringend behoefte aan een Europese oplossing voor de huidige energieprijzen. De sector is een groenergie.jpgte energieverbruiker (tussen 220 en 240 Twh per jaar), met soms zeer lage winstmarges. Dit maakt de detail- en groothandel bijzonder kwetsbaar voor de stijgende energiekosten die zij moeilijk kunnen doorberekenen aan de reeds zwaar getroffen consumenten. Omdat deze sector voortdurend essentiële diensten moet verlenen, kunnen bedrijven hun activiteiten niet stopzetten of beperken in afwachting van lagere energieprijzen.

De detail- en groothandel hebben tijdens de coronacrisis hard gewerkt om de consumenten op te vangen en gedurende de crisis hun verantwoordelijkheid getoond. De winkels doen nu hun uiterste best om de inflatiedruk waarmee zij en de consumenten worden geconfronteerd, zoveel mogelijk op te vangen. Daardoor zijn de consumentenprijzen minder gestegen dan de producenten- en importprijzen. Maar nu de energieprijzen 40% van de totale inflatie uitmaken en nog steeds stijgen, en veel leveringsketens verstoord zijn, hebben zij geen andere keuze dan deze extra kosten aan de consument door te berekenen. Tenzij op EU- en nationaal niveau maatregelen worden genomen om de last voor de sector te verlichten.

Een zorgwekkend en groeiend aantal bedrijven loopt gevaar als er niet onmiddellijk actie wordt ondernomen tegen de stijgende energiekosten. Veel winkels werden getroffen door de COVID-pandemie (inclusief de daaruit voortvloeiende sluitingen) en er bestaat nu al een groot risico van ‘ontmanteling’ van onze winkelstraten als er niets wordt gedaan. De detail- en groothandel is de grootste werkgever in de particuliere sector en biedt werk aan de plaatselijke bevolking. Het is de enige sector die in elke gemeente in heel Europa aanwezig is. Het effect wordt in ieder geval voelbaar in lokale gemeenschappen en kan zich ook uitbreiden naar de algemene economie: de sector bedient bedrijven in een breed scala van ecosystemen die van hen afhankelijk zijn om hun producten op de markt te brengen. Dit is een aanzienlijk risico in een tijd van lage groei, hoge inflatie en laag consumentenvertrouwen. Steun is daarom dringend nodig!