SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Trade Mart Utrecht opent nieuwe jaar met Rudolph’s Bakery Live

29 novemTrade Mart Rudoplhs bakery live.pngber 2022

9 Januari 2023 is de eerste inkoopdag van Trade Mart Utrecht in het nieuwe jaar. Aansluitend nodigt Trade Mart Utrecht exposanten en hun klanten uit voor de voorstelling Rudolph’s Bakery Live van Rudolph van Veen in het Beatrixtheater. Exposanten krijgen de kans hun beste klanten gratis uit te nodigen voor deze voorstelling. Gezamenlijk kan dan worden geproost op het nieuwe jaar en worden genoten van de theatershow.

Trade Mart wil vernieuwen en voorlopen op de trends in de markt om te kunnen blijven inspelen op de wensen en behoeften van de klant. Uit het onderzoek dat van de zomer is gehouden onder de retailers, is gebleken dat zij het fijn vinden om juist door eigen leveranciers te worden uitgenodigd voor diverse evenementen. Om hier op in te spelen, faciliteert Trade Mart Utrecht voor het eerst een New Years Event, speciaal voor de exposanten en hun klanten. Exposanten krijgen de unieke kans om hun beste klanten gratis uit te nodigen voor Rudolph’s Bakery Live. Deze show is van 16.00-17.30 uur en aansluitend is een nieuwjaarsborrel. Wilt u dit evenement niet missen, neem dan snel contact op met een van uw leveranciers (exposant), want vol=vol.

Kalender 2023  
De kalender voor de inkoopdagen van Trade Mart Utrecht is bekend. Noteer alvast de volgende dagen in uw agenda:

9 Januari
12 t/m 14 maart Retailbeurs Voorjaar
3 April
5 Juni
10 t/m 12 september Retailbeurs Najaar
2 Oktober
6 November

www.trademart.nl