SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Messenverkoop alleen aan 18+

Actieplan Wapens en Jongeren in werking

Het is niet normaal dat minderjarigen met een mes op zak lopen. Het aantal ernstige steekwapenincidenten onder deze groep is zorgwekkend hoog. Daarom is het ‘Actieplan Wapens en Jongeren’ in het leven geroepen. Lokale en landelijke organisaties, waaronder de retail, hebben daarin afgesproken samen het wapenbezit onder jongeren terug te dringen.

18plus-KRT_A6_ol met omlijning

Het actieplan loopt vooruit op wetgeving van de overheid die messenverkoop alleen aan personen van 18 jaar en ouder mogelijk maakt. Dit wetgevingsproces kost veel tijd en daarom nemen winkels en online verkopers nu al vrijwillig hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanaf 2 februari 2022 verkopen zij, vooruitlopend op de nieuwe wet, vrijwillig alleen nog messen aan personen boven de 18 jaar.

Materiaal helpt bij uitvoering

Het actieplan Wapens en Jongeren is een initiatief van vertegenwoordigers van bouwmarkten, Thuiswinkel, INretail, RND, CBL, Vakcentrum en enkele individuele ondernemingen waaronder HEMA, Xenos, Action, IKEA en online winkel knivesandtools.nl. Zij hanteren nu al een leeftijdslimiet. 

Maar uiteraard worden alle (web)verkopers van messen opgeroepen om mee te doen. Voor de voorlichting in de winkels is een toolkit samengesteld die retailers stimuleert mee te doen en de boodschap ‘messen verkoop alleen aan 18+’ in de (web)winkelcommunicatie ondersteunt. U kunt die toolkit downloaden via https://www.vakcentrum.nl/paginas/openbaar/onderwerpen/assortiment/messenverkoop-alleen-aan-18.

Vragen en antwoorden

Een vrijwillig verbod roept natuurlijk vragen op. Ga voor de meest gestelde vragen en antwoorden naar: https://www.vakcentrum.nl/paginas/openbaar/onderwerpen/assortiment/messenverkoop-alleen-aan-18.