SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

CAO Retail Non Food geldt niet voor gemengde branche en speelgoedbranche

19 januari 2023

Recent is voor 2023 een nieuwe CAO Retail Non Food afgesloten. Werknemers krijgen een salarisaanpassing per 1 januari 2023 van 7,46% en per 1 juli 2023 een verhoging met het percentage waarmee het minimumloon dan wordt verhoogd.

De CAO Retail Non Food is, in tegenstelling tot hetgeen de naam doet vermoeden, niet van toepassing op medewerkers in de g emengde b ranche en s peelgoedbranche. Voor deze werknemers gelden de regels van het Burgerlijk Wetboek , tenzij de medewerker vóór 1 april 2015 al in dienst was of als in de arbeidsovereenkomst de CAO Gebra van toepassing wordt verklaard.