SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Eerste Kamer stemt in met minimumuurloon

20 februari 2023Vakcentrum logo.jpg

Vorige week dinsdag (14 februari) stemde de Eerste Kamer in met de initiatiefwet van de PvdA voor een minimumloon per uur. Voor honderdduizenden Nederlanders betekent dit een salarisverhoging vanaf 1 januari 2024. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat werkgevers zo'n 140 miljoen euro extra kwijt zijn door de invoering van het minimumuurloon.

Brancheorganisatie Vakcentrum heeft met collega’s, MKB Nederland en VNO-NCW vorige week nog benadrukt dat het niet tegen een hoger minimumloon is, maar dat een stijging moet gebeuren via een gedegen planning waar ook ondernemers rekening mee kunnen houden. De verhoging van 10,15% wijkt ook af van hetgeen in het coalitieakkoord staat; een verhoging van 7,5 procent en dat in drie stappen van 2,5 procent elk jaar. Naar aanleiding van de inzet van de gezamenlijke brancheorganisaties werd wel een motie aangenomen waarin de Eerste Kamer de regering verzoekt de economische situatie van kleine ondernemers te beoordelen en te verkennen welke mogelijkheden tot kostenverlaging er zijn. Daarbij moet ook de mogelijke ruimte die de UWV-fondsen bieden, worden onderzocht.