SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Huurindexatie blijft pijnpunt

30 maart 2023huur.jpg

Onlangs vond een overleg vanuit de sector Detailhandel plaats met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over huurindexatie. De koppeling van de inflatie aan het huurcontract heeft geleid tot zeer forse huurverhogingen. Brancheorganisatie Vakcentrum is van mening dat de huur niet hoger mag zijn dan de kerninflatie én dat de kostenstijging van energie hierin niet mag worden meegenomen.

In de regel betaalt de ondernemer die het pand huurt zelf de energiekosten en draait ook hier al op voor de hoge stijging. De huurder betaalt hierdoor twee keer voor de stijging van de energiekosten. De praktijk laat trouwens zien dat verhuurders in de regel de maximale mogelijkheden om de huur op te rekken, benutten. Afgesproken is – op verzoek van de Minister – om de gesprekken met de verhuurders voort te zetten om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijke ‘guideline’. Leden van Vakcentrum die met hun verhuurder de discussie over de huur willen aangaan, kunnen via reactie@vakcentrum.nl contact opnemen.