SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Nieuwe wetgeving belemmerend voor ondernemer en medewerker

26 april 2023

Er komen te veel regels én er wordt te weinig rekening gehouden met de effecten van regelgeving. Overheden gaan ook te vaak uit van wantrouwen of incidenten. Bovendien beperkt de overheid de flexibiliteit van zelfstandig winkeliers en hun medewerkers door te komen met onwerkbare wetgeving. Juist nu winkeliers een belangrijke transitie moeten doorgaan. Dat stelden de leden van brancheorganisatie Vakcentrum, tijdens hun jaarcongres in Hilversum.

Het Vakcentrum behartigt de belangen van zelfstandig ondernemers met een supermarkt, foodspecialiteitenwinkel, kookwinkel, spellen- en speelgoedwinkel, winkel in huishoudelijke artikelen, cadeauwinkel, drogist of slijterij.
Veel winkeliers staan voor een belangrijke transitie in hun bedrijfsvoering. Die vraagt om grote investeringen in digitalisering en verduurzaming. De (extreme) huurverhogingen, de hoge energiekosten en de sterke loonstijging als gevolg van het ingrijpen in het wettelijk minimumloon, maken dat veel winkeliers niet de financiële ruimte hebben om die noodzakelijke investeringen te doen.

Flexibiliteit belangrijk voor werkgever én werknemer
Het kabinet realiseert zich onvoldoende welke effecten overheidsingrijpen heeft op de bedrijfsvoering in de detailhandel. Zo maken de plannen uit de arbeidsmarktbrief van minister Van Gennip het voor ondernemers lastig om adequaat in te spelen op veranderende marktomstandigheden. De nagestreefde bescherming van medewerkers is niet aan de orde in de detailhandel, zo stelt het Vakcentrum. Volgens de brancheorganisatie willen juist de medewerkers flexibel kunnen werken. Bij dit dossier lopen de belangen van de ondernemers juist gelijk op met die van de medewerkers, zo stelt het Vakcentrum.

Werk goed in te passen
“Zowel onze leden als medewerkers willen dat er flexibel kán worden gewerkt. Medewerkers roosteren zichzelf vaak in en kunnen dus hun werktijden naar hun hand zetten. We zien daarbij ook dat het werken op, wat vroeger inconveniënte uren genoemd werden (bijvoorbeeld het werken op zondag), nu voor veel medewerkers juist aantrekkelijk is omdat het goed in te passen is met andere activiteiten”, aldus een woordvoerder van het Vakcentrum.

Dring administratieve lasten nu echt terug
Hoewel al langer wordt gesteld dat de administratieve lasten verlaagd moeten worden, lijkt het alsof er alleen maar administratief werk bij komt. Zoals extra controles op de RI&E, de extra rapportages over de duurzaamheid van de bedrijfsvoering of de verplichting om flexibele medewerkers jaarlijks de vraag te moeten stellen of ze een vast of een flexibel contract willen. Ook werd weer gewezen op de zogenoemde ‘wig’. Medewerkers die meer gaan werken, gaan er nauwelijks op vooruit. De leden van het Vakcentrum bepleitten weer dat het aantrekkelijk moet worden om extra te werken. Het kan niet zo zijn dat werkenden netto minder overhouden als ze meer gaan werken. De werkgevers hebben de laatste jaren miljarden opgebracht in werkloosheidspremies. Met de huidige, extreem lage, werkloosheid zou die pot aangesproken moeten worden om de lasten voor werkgevers te verlagen.

Breidt MKB-check uit
Tot slot pleit het Vakcentrum voor een uitbreiding van de MKB-toets. Kijk bij het ontwerp van wetten en regels niet alleen naar de effecten voor het midden- en kleinbedrijf maar kijk vooral ook naar de maatschappelijke gevolgen in de breedste zin. Het wegvallen van mkb-winkeliers en hun bijdragen aan de gemeenschap leidt bijvoorbeeld direct tot een flinke aantasting van de leefbaarheid in dorpen en buurten. Daarbij moet de MKB-toets ook daadwerkelijk impact hebben. Te vaak nog worden opmerkingen uit de toets afgedaan in een Memorie van Toelichting, zonder te leiden tot wijzigingen in het wetsvoorstel.

www.vakcentrum.nl

Vakcentrum logo DEF 72dpi.png