SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Minister laat territoriale leveringsbeperkingen onderzoeken

31 juli 2023douane.jpg

Op de Dag van Europa (9 mei jl.) hebben Nederlandse detailhandelsorganisaties (waaronder het Vakcentrum) aangegeven dat de Europese interne markt nog gebreken vertoont. Zo kunnen fabrikanten landsgrenzen nog misbruiken om detaillisten of groothandels te verhinderen in te kopen bij een leverancier naar keuze in een lidstaat naar keuze. Hierdoor kunnen ondernemers niet profiteren van bestaande prijsverschillen tussen verschillende lidstaten van de Europese Unie. Dit leidt tot te hoge inkoopprijzen en dus ook tot te hoge consumentenprijzen. Met name in grensstreken zijn de consequenties van deze leveringsbeperkingen goed zichtbaar.

Afgelopen week heeft demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij de zorgen deelt. De minister erkent het bestaan van territoriale leveringsbeperkingen en het prijsopdrijvend effect hiervan.

Zij geeft aan onderzoek te laten doen naar de reikwijdte van territoriale leveringsbeperkingen en aanverwante beperkingen die het verhandelen van Europese (niet-Nederlandse) producten in Nederland verhinderen. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke oplossingen. De resultaten van dit onderzoek moeten eind dit jaar bekend zijn.