Convenant schuldsanering

Het Vakcentrum heeft sinds 1 april 2009 met de Belastingdienst een convenant afgesloten over schuldsanering. In dit convenant zijn de uitgangspunten en de wijze waarop partijen met elkaar om wensen te gaan, vastgelegd. Partijen werken met elkaar samen op basis van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie, met betrekking tot de in het convenant opgenomen werkwijze in geval van schuldsanering van detaillisten. Doelstelling van deze afspraken is het inrichten van efficiënt en effectief toezicht. Dit door het op een eenduidige manier afwikkelen van schuldsaneringen, wat duidelijkheid schept voor zowel schuldeiser als schuldenaar, waarbij de fiscale belangen in acht worden genomen.