Belangrijkste wijzigingen nieuwe Arbowet

Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. In de nieuwe Arbowet is er meer aandacht voor preventie van verzuim en beroepsziekten. Bedrijfsartsen krijgen meer verantwoordelijkheden en de positie van de preventiemedewerker wordt versterkt.

Basiscontract

Nieuw is de invoering van het basiscontract tussen werkgevers en arbodienstverleners. Hierin staan de rechten en plichten van werkgevers, werknemers en arbodienstverleners.

Preventie

Een werknemer krijgt de mogelijkheid om een bedrijfsarts preventief te raadplegen, nog voordat gezondheidsklachten tot verzuim leiden. De bedrijfsarts mag geen terugkoppeling geven die herleidbaar is tot een individuele werknemer.

Second opinion

Een werknemer die meer duidelijkheid wil over de ziekte en de diagnose, kan een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. De werkgever kan een second opinion aanvragen bij het UWV.

Bezoek werkplek

De bedrijfsarts moet de mogelijkheid hebben de werkplek te bezoeken om meer inzicht in de arbeidsomstandigheden en de werkbelasting te kunnen krijgen.

Rol bedrijfsarts

De rol van de bedrijfsarts zal nog meer adviserend zijn. De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding.

Rol preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste een preventiemedewerker hebbe die met de arbodienstverleners samenwerkt. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moeten worden betrokken bij de benoeming van de preventiemedewerker.

Overgangsperiode

Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Nieuwe contracten moeten wel direct aan de nieuwe wettelijke vereisten voldoen.

Vakcentrum ZorgPortaal

Het Vakcentrum ZorgPortaal ontzorgt leden van het Vakcentrum.