Aansprakelijkheid: een ongeluk zit in een klein hoekje

Het gebeurt regelmatig, een klant pakt iets uit het schap, waardoor een ander artikel op de grond valt. In dit geval een pot mayonaise die op de winkelvloer uiteen spat. Een medewerker komt direct in actie en ruimt de ergste rommel op. Om de vloer schoon te maken haalt hij snel de schrobmachine. Een andere klant blijkt intussen uitgegleden op de nog vettige vloer. Deze vertrekt per ambulance en blijkt een been te hebben gebroken. Los van alle commotie gebeurt nu het volgende.

Opgepast_glade_vloer

Van diverse kanten volgen schadeclaims. Van het slachtoffer een claim voor het inschakelen van tijdelijke hulp en gederfde levensvreugde (smartengeld). De werkgever van het slachtoffer claimt de loondoorbetaling bij ziekte en de zorgverzekeraar claimt de verleende medische hulp. U bent zelf van mening dat u alles in het werk hebt gesteld om de vloer weer zo snel mogelijk schoon te krijgen. Ook de klant heeft een eigen verantwoordelijkheid en moet toch opletten waar hij of zij loopt? De rechter heeft in een soortgelijk geval anders beslist.

Dat uw medewerker direct actie heeft ondernomen om de rommel te verwijderen, is natuurlijk goed. Dit feit ontslaat u volgens deze uitspraak echter niet van de verplichting om de bewuste plaats met beschermende maatregelen achter te laten. Bovendien zal de gemiddelde klant in een supermarkt de aandacht niet in eerste instantie op de winkelvloer gericht hebben maar op de productschappen.

Advies Vakcentrum Zorgportaal

Wij adviseren u daarom om duidelijke afspraken te maken over de te volgen procedures. Laat een medewerker, zolang de vloer nog niet volledig is gereinigd deze ‘bewaken’ of zorg als dit niet mogelijk is, voor een duidelijke afbakening alvorens de plek te verlaten!

Vergelijkbare gevolgen kunnen er optreden als een pot of fles (spontaan) uit elkaar spat. Er is dan geen sprake van verwijtbaar handelen, maar van productaansprakelijkheid (ondeugdelijkheid). Met regelmaat constateren wij dat dit niet is meeverzekerd, met alle gevolgen van dien.

Mocht u toch onverhoopt geconfronteerd worden met zo’n ongeluk in uw winkel dan dekt de collectieve aansprakelijkheidsverzekering via het Vakcentrum in elk geval de financiële schade. Kijk voor meer info op www.vakcentrumzorgportaal.nl.