Huishoudelijke artikelenzaken

Zaken met huishoudelijke artikelen verkopen producten van glas, porselein en aardewerk zoals eet- en drinkserviezen, tafelaccessoires en bloempotten. Andere productsoorten zijn van hout-, kurk-, riet- en plasticwaren. Potten, pannen en bestek vallen ook in deze categorie.

Het omzetaandeel van de huishoudelijke artikelenzaken is ongeveer 21% van het totale cluster huis & tuin. De werkgelegenheid heeft een aandeel van 25%. De huishoudelijke artikelen zaken vormen ruim 31% van het aantal verkooppunten en rond de 16% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2016 2017 2018 2019
Netto-omzet 1.245 1.165 1.005 932
Waarvan: Niet-consumenten omzet 164 142 123 114
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 1.081 1.023 882 818
- Fysieke winkelomzet 1.013 936 783 705
- Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 69 86 100 113

Exploitatiebeeld (in %)

  2016 2017 2018 2019
Netto-omzet 100,0 100,0 100,0 100,0
Inkoopwaarde (minus) 65,5 65,3 63,9 63,5
Brutowinst 34,5 34,7 36,1 36,5
- Personeelskosten 18,9 19,2 20,4 20,9
- Huisvestingskosten 13,0 12,8 14,7 15,5
- Overige bedrijfskosten 13,2 17,1 18,0 18,1
Kosten (minus) 45,1 49,1 53,1 54,5
Bedrijfsresultaat -10,6 -14,4 -17,0 -18,0