Huishoudelijke artikelenzaken

Zaken met huishoudelijke artikelen verkopen producten van glas, porselein en aardewerk zoals eet- en drinkserviezen, tafelaccessoires en bloempotten. Andere productsoorten zijn van hout-, kurk-, riet- en plasticwaren. Potten, pannen en bestek vallen ook in deze categorie.

Het omzetaandeel van de huishoudelijke artikelenzaken is ongeveer 21% van het totale cluster huis & tuin. De werkgelegenheid heeft een aandeel van 25%. De huishoudelijke artikelen zaken vormen ruim 31% van het aantal verkooppunten en rond de 16% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2015 2016 2017
Netto-omzet 1.415 1.399 1.416
Waarvan: Niet-consumenten omzet 190 188 191
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 1.225 1.211 1.225
- Fysieke winkelomzet 1.166 1.145 1.149
- Niet in winkelomzet multichannel (excl. puur online) 59 65 76

Exploitatiebeeld (in %)

  2015 2016 2017
Netto-omzet 100,0 100,0 100,0
Inkoopwaarde (minus) 64,9 63,6 63,4
Brutowinst 35,1 36,4 36,6
- Personeelskosten 18,2 19,3 19,5
- Huisvestingskosten 12,1 12,4 12,6
- Overige bedrijfskosten 11,9 12,1 12,4
Kosten (minus) 42,2 43,8 44,5
Bedrijfsresultaat -7,1 -7,4 -7,9