Zoetwarenwinkel

Snoep- en chocolateriezaken verkopen suikerwerk en chocolade, eventueel in combinatie met zogenoemde eigen fabrikaat bonbons. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

(2019 en 2020 betreft prognoses o.a. o.b.v. omzetcijfers t/m Q3 2020)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto-omzet 103 104 106 111 116 106 109 104 107
Waarvan: Niet-consumenten omzet 7 10 9 6 9 6 5 5 5
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 96 94 97 105 107 100 104 99 102
> Fysieke winkelomzet 96 90 94 105 103 96 101 97 99
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 0 4 3 0 4 4 3 3 3

Exploitatiebeeld (in %)

(2019 en 2020 betreft prognoses o.a. o.b.v. omzetcijfers t/m Q3 2020)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 44,7 60,7 56,9 59 60,6 61,4 47,3 46,7 46,7
Brutowinst 55,3 39,3 43,1 41 39,4 38,6 52,7 53,3 53,3
> Personeelskosten 14 13,3 14,5 14,2 13,7 11,8 14,9 15,4 15,4
> Huisvestingskosten 14,2 7,1 8,7 9,2 7,3 7,6 12,3 13,2 13,3
> Overige bedrijfskosten 8 7,2 8,9 7,9 7,4 7,4 8,9 9,3 9,4
Kosten (minus) 36,2 27,6 32,1 31,3 28,4 26,8 36,1 37,9 38,1
Bedrijfsresultaat 19,1 11,7 11 9,7 11 11,8 16,6 15,4 15,2

01-04-2021