Zoetwarenwinkel

Snoep- en chocolateriezaken verkopen suikerwerk en chocolade, eventueel in combinatie met zogenoemde eigen fabrikaat bonbons. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2016 2017 2018 2019
Netto-omzet 116 106 110 107
Waarvan: Niet-consumenten omzet 9 6 6 6
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 107 100 104 101
- Fysieke winkelomzet 103 96 99 97
- Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 4 4 4 4

Exploitatiebeeld (in %)

  2016 2017 2018 2019
Netto-omzet 100,0 100,0 100,0 100,0
Inkoopwaarde (minus) 60,6 61,4 61,2 61,0
Brutowinst 39,4 38,6 38,8 39,0
- Personeelskosten 13,7 11,8 11,9 12,0
- Huisvestingskosten 7,3 7,6 7,6 7,8
- Overige bedrijfskosten 7,4 7,4 7,6 7,6
Kosten (minus) 28,4 26,8 27,1 27,4
Bedrijfsresultaat 11,0 11,8 11,7 11,6