Zoetwarenwinkel

Snoep- en chocolateriezaken verkopen suikerwerk en chocolade, eventueel in combinatie met zogenoemde eigen fabrikaat bonbons. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 104 106 111 116 106 109 115 98 100
Waarvan: Niet-consumenten omzet 10 9 6 9 6 5 7 7 7
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 94 97 105 107 100 104 108 91 93
> Fysieke winkelomzet 90 94 105 103 96 101 102 87 89
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 4 3 0 4 4 3 7 4 4

Exploitatiebeeld (in %)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 60,7 56,9 59 60,6 61,4 47,3 60,2 58,8 58,4
Brutowinst 39,3 43,1 41 39,4 38,6 52,7 39,8 41,2 41,6
> Personeelskosten 13,3 14,5 14,2 13,7 11,8 14,9 13,6 14,3 14,6
> Huisvestingskosten 7,1 8,7 9,2 7,3 7,6 12,3 7,3 7,5 7,7
> Overige bedrijfskosten 7,2 8,9 7,9 7,4 7,4 8,9 6,8 7,2 7,5
Kosten (minus) 27,6 32,1 31,3 28,4 26,8 36,1 27,7 29 29,8
Bedrijfsresultaat 11,7 11 9,7 11 11,8 16,6 12,1 12,2 11,8

09-05-2023