Zoetwarenwinkel

Snoep- en chocolateriezaken verkopen suikerwerk en chocolade, eventueel in combinatie met zogenoemde eigen fabrikaat bonbons. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2015 2016 2017
Netto-omzet 111 114 114
Waarvan: Niet-consumenten omzet 6 6 6
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 105 108 108
- Fysieke winkelomzet 105 107 108
- Niet in winkelomzet multichannel (excl. puur online) 0 1 1

Exploitatiebeeld (in %)

  2015 2016 2017
Netto-omzet 100,0 100,0 100,0
Inkoopwaarde (minus) 59,0 58,1 57,9
Brutowinst 41,0 41,9 42,1
- Personeelskosten 14,2 15,0 15,1
- Huisvestingskosten 9,2 9,3 9,4
- Overige bedrijfskosten 7,9 8,0 8,0
Kosten (minus) 31,3 32,3 32,5
Bedrijfsresultaat 9,7 9,6 9,6