Vakcentrum in gesprek met overheden

Om de belangen van de leden te behartigen is het Vakcentrum voortdurend in gesprek met de diverse overheden.

Een overzicht:

Oneerlijke concurrentie niet-Europese webshops

Op Europees en landelijk niveau zet het Vakcentrum zich in voor een gelijk speelveld voor online en fysieke winkeliers. Eerder dit jaar gaven wij al aan dat consumenten en winkeliers beter beschermd moeten worden tegen goedkope en onveilige artikelen van niet-Europese webshops. Het onderwerp staat inmiddels hoog op de agenda van de Europese Commissie.

Franchisewet voldoende stevig

Ook de strijd voor een betere positie voor franchisenemers voeren we zowel in Brussel als in Den Haag. Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft eerder deze week, tijdens een bezoek aan een collega-Vakcentrumlid, weer aangegeven nog dit jaar haar wetsvoorstel in de Tweede kamer te willen brengen. De nieuwe wet voorziet onder andere in een betere informatie vooraf en in beter overleg tussen franchisenemer en franchisegever. Wij blijven het belang van stevige wetgeving benadrukken.

Bestrijding winkelcriminaliteit

Onlangs hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de bestrijding van winkelcriminaliteit. Vakcentrumleden voelen zich in de steek gelaten door politie en justitie. Ons rapport hierover is inmiddels aangeboden aan de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming). Binnenkort overhandigen we de publicatie ook aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer.

Arbeidsmarkt

Met collega-brancheorganisaties hebben wij ons intensief verzet tegen de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet beperkt de in de detailhandel zo noodzakelijke flexibiliteit. Terwijl de sector een van de grootste werkgevers van ons land is. Bovendien is het werk in de winkel voor velen de eerste werkervaring. In ieder geval werd bereikt dat jongeren onder de 21 jaar met een bijbaantje onder de lage WW-premie vallen.
Het gesprek met minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) richt zich nu op het voorkomen van kortingen in de pensioenen.

Post- en pakketmarkt

Met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn we in gesprek over de ontwikkelingen op de postmarkt en de gevolgen daarvan voor de retail in de breedte en in het bijzonder voor winkeliers met een post- en pakketpunt van PostNL.

Provinciaal en lokaal detailhandelsbeleid

Op provinciaal en lokaal niveau gaat het met name om een toekomstgericht detailhandelsbeleid. Via het programma De Nieuwe Winkelstraat zet het Vakcentrum zich in voor een passend lokaal en regionaal detailhandelsbeleid. Gemeenten moeten daarbij nog nadrukkelijker hun rol pakken in het samenspel met retailondernemers en vastgoedeigenaren.
De provinciewinnaars van de ZO2Z-competitie hebben gesproken met ‘hun’ Commissaris van de Koning of gedeputeerde Economische Zaken over de (regionale) ontwikkelingen in de retail.

Retailagenda verder concretiseren

In de Retailagenda zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincies, gemeenten en belangenorganisaties, waaronder het Vakcentrum, de lijnen uitgezet voor versterking van de positie van retailers. Het is zaak waar mogelijk de afspraken te concretiseren en de uitvoering te versnellen. We zijn nu in overleg over het vervolg van de Retailagenda.

Belang zelfstandig retailondernemer

Het Vakcentrum benadrukt in alle dossiers het grote maatschappelijke belang van de zelfstandig ondernemer. Juist de zelfstandig ondernemer zet zich extra in voor de lokale gemeenschap. Door het creëren van werkgelegenheid, extra activiteiten voor ouderen of mensen met een beperking, het verhogen van de veiligheid rond de winkel, de sponsoring van lokale sportieve of culturele activiteiten en actieve samenwerking met scholen. Ook op het vlak van duurzaamheid is de bijdrage groot.

De zelfstandig retailondernemer functioneert in het hart van de maatschappij. Die rol verdient ondersteuning van alle betrokken overheden

Vragen over de inzet van het Vakcentrum?

Heeft u vragen over de lobby-activiteiten van het Vakcentrum, stuur die dan aan reactie@vakcentrum.nl of bel (0348) 41 97 71.