Veiligheidscheck voor winkels

Ter gelegenheid van de Week van de Veiligheid 2021 heeft onze partner SALED een nieuwe dienst geintroduceerd: de veiligheids-check voor winkels. Vakcentrumleden krijgen op deze check een flinke korting. In plaats van € 595 betalen leden € 350.

Jumbo-Hilversum-28_uitsnede

Naar aanleiding van een locatiebezoek wordt een uitgebreide rapportage opgesteld. Naast een algemene beschrijving van de gecontroleerde locatie wordt nader ingegaan op de volgende controlepunten:

 1. Vluchtroutes (o.a. nood- & vluchtwegverlichtingen, vergrendelingen deuren)
 2. inspectie bestaande verlichting
 3. Brandbestrijdingsmiddelen (o.a.. brandslanghaspels, blusmiddelen)
 4. Brandbeveiligingsinstallaties (brandmeldinstallatie, beveiligingsinstallaties)
 5. Brandveilig gebruik (o.a. aanwezigheid van verplichte rookmelders per 01-07-2022)
 6. Ontruimingsplannen
 7. BHV organisatie / middelen
 8. Procedures (is duidelijk hoe gehandeld moet worden in geval van brand)
 9. Logboeken (jaarlijkse inspecties, punt 1,2,3,4)
 10. Contracten (welke overeenkomsten zijn er in het kader van veiligheid)
 11. Aanwezige documentatie bestaande bouw en verbouwingen
 12. Overige zaken die opvallen met betrekking tot integraal beheer en onderhoud vastgoed

Bevindingen, aanbevelingen

De bevindingen met betrekking tot de hierboven genoemde controlepunten worden uitgebreid beschreven en waar nodig voorzien van aanbevelingen.

Op basis van het rapport kan de ondernemen eventueel stappen ondernemen om de veiligheid van en in de winkel te waarborgen. Op basis van het rapport kunnen daarvoor de diverse offertes worden opgevraagd.

Geld terug bij investering

Als er, naar aanleiding van de veiligheids-check, een opdracht wordt gegeven aan SALED gelden de normale Vakcentrum-voordeel. Leden krijgen 25% korting op de materialen. Bovendien worden de kosten van de veiligheids-check (€ 350 ex btw per controle per locatie) verrekend in de vorm van een extra korting.

Wilt u een veiligheids-check aanvragen, stuur dan een bericht aan reactie@vakcentrum.nl. Een inspecteur neemt dan contact met u op voor het maken van een afspraak.

 

18-03-2022