Voedselveiligheid

Hygiënecode 2016 omslag Vakcentrum

Als ondernemer in levensmiddelen zorgt u ervoor dat voedselveiligheid is geborgd. U bent hiervoor wettelijk verplicht om te werken volgens een HACCP-systeem. Een hygiënecode is een uitwerking van deze HACCP-beginselen en wordt als handvat gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Wij adviseren al onze leden met een supermarkt, biologische speciaalzaak, kaas- of delicatessenwinkel, om gebruik te maken van de CBL Hygiënecode. Deze hygiënecode is goedgekeurd door het ministerie van VWS en het Vakcentrum is ook betrokken bij het opstellen van deze code.

Met ingang van 1 december 2016 is de Hygiënecode 2016 van kracht. De Hygiënecode uit 2011 is komen te vervallen.

In de Hygiënecode zijn de verschillende bedrijfsprocessen, waarmee u van doen heeft, beschreven. De processen die niet in uw winkel van toepassing zijn, kunt u overslaan. Het is raadzaam om de volledige Hygiënecode goed door te nemen om na te gaan of aan alle criteria wordt voldaan. In de webshop kunt u extra exemplaren bestellen.

E-learning 'Schoon en Voedselveilig werken'

Het is belangrijk dat uw medewerkers leren om met de Hygiënecode te werken. Daarom heeft het Vakcentrum samen met het CBL de e-learning 'Schoon en Voedselveilig werken' ontwikkeld. Er zijn twee trainingen: één voor alle winkelmedewerkers en één voor medewerkers op een versafdeling. Medewerkers kunnen beide trainingen gratis op een door u gewenst tijdstip volgen. Een succesvolle afsluiting leidt tot een certificaat.

Relevante producten en tools