Wijziging tabaks- en rookwarenregelgeving 1 juli 2022

Op 1 juli 2022 treedt een wijziging van de Tabaks- en rookwarenregelgeving in werking waarmee de reclameverbod-regels voor speciaalzaken worden aangescherpt en waarmee verhittingsapparaten voor tabak onder de werkingssfeer van de Tabaks- en rookwarenwet worden gebracht.

Na 1 juli gaat de NVWA toezicht houden op de naleving van deze regels. Hieronder zijn de belangrijkste aspecten van deze wijziging vermeld.

  • Voor de verhittingsapparaten gaan vanaf 1 juli 2022 de regels voor het reclameverbod, het uitstalverbod en de leeftijdsgrens gelden. Ook wordt de verpakking van verhittingsapparaten gereguleerd. Zo moet deze een gezondheidswaarschuwing bevatten. Voor oude verpakkingen geldt een uitverkooptermijn van 1 jaar tot 1 juli 2023.
  • Niet geregistreerde speciaalzaken (vanaf 1 juli 2022 verkooppunten) mogen vanaf 1 juli 2022 in en aan de winkel geen reclame meer maken voor rookwaren. Alleen een sobere aanduiding dat er rookwaren worden verkocht, is nog toegestaan. De producten mogen ook niet zichtbaar worden gepresenteerd. Dit gold overigens al langer.
  • Geregistreerde, uitgezonderde speciaalzaken mogen vanaf 1 juli 2022 geen gevel- en etalagereclame meer maken voor rookwaren. Alleen een sobere aanduiding dat er rookwaren worden verkocht, is nog toegestaan. In een uitgezonderde speciaalzaak zijn alleen fysieke reclame-uitingen (voorzien van correcte gezondheidswaarschuwing) toegestaan zoals posters,  en lichtbakken.

En verder is rondom de uitzondering op het uitstalverbod nogmaals verduidelijkt dat in het schap van een uitgezonderde speciaalzaak de regels gelden van de reguliere presentatie. De producten dienen daarbij in een gesloten verpakking met een normale prijsaanduiding en tegen een neutrale achtergrond gepresenteerd te worden. Reclame-uitingen in en aan het schap zijn daardoor niet toegestaan.

Klik hier voor het webdossier Roken en Tabak op de site van de NVWA.

17-05-2022