Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (veiligheidsscan)

De regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) ondersteunt kleine bedrijven bij het verbeteren van hun veiligheid. Ondernemingen met maximaal 50 fte’s kunnen een gratis veiligheidsscan laten uitvoeren door een onafhankelijke adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Deze CCV-adviseur brengt de veiligheidsrisico’s in kaart en geeft gratis tips en adviezen om de veiligheid in en rond de winkel te vergroten. Wilt u ook een gratis veiligheidsscan op locatie?

Scans

De scans worden vanaf 1 juli 2017 afgenomen in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het gaat om een beperkt aantal scans. Aanvragen kunnen worden gedaan namens een winkelgebied of ondernemersvereniging, niet door individuele winkeliers. Hiervoor is gekozen omwille van efficiëntie. Minimale deelname per gebied is 10 ondernemers.

Laatste keer

De regeling VKB werd voorgaande jaren ook aangeboden. Het CCV verwacht dat de regeling in 2018 voor het laatst beschikbaar wordt gesteld. Aanvragen (inclusief afspraken over de periode waarin de scans gaan plaatsvinden) kunnen worden ingediend bij het VKB secretariaat.