Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland voorziet kosteloos in begeleiding bij calamiteiten in de winkel, zoals bij een overval, agressie of geweld. Iedereen in de detailhandel kan van de dienstverlening gebruik maken. In geval van calamiteiten kunt u bellen naar 0800 – 0801. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Naast de emotionele opvang biedt de organisatie winkeliers ook juridische ondersteuning. Zo wordt gekeken of de getroffen winkeliers de schade vergoed kunnen krijgen. Ook kunnen ze worden voorbereid op het strafproces.

Winkeliers kunnen via Slachtofferhulp Nederland ook assistentie krijgen bij het aanvragen van subsidies voor preventieve maatregelen via onder andere het Schadefonds Geweldsmisdrijven.