Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland voorziet kosteloos in begeleiding bij calamiteiten in de winkel, zoals bij een overval, agressie of geweld. Iedereen in de detailhandel kan van de dienstverlening gebruik maken.

In geval van calamiteiten kunt u bellen naar 0900 0101.

Dit nummer is op  maandat tot en emet vrijdag bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur,
op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Naast de emotionele opvang biedt de organisatie winkeliers ook aanvullende ondersteuning. Zo wordt gekeken of de getroffen winkeliers de schade vergoed kunnen krijgen. Ook kunnen ze worden voorbereid op het strafproces.

Kijk op de site van Slachtofferhulp Nederland voor meer informatie.

Winkeliers kunnen via Slachtofferhulp Nederland ook assistentie krijgen bij het aanvragen van subsidies voor preventieve maatregelen via onder andere het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

31-03-2021