Tools en producten omtrent criminaliteit

Bestrijding en preventie van criminaliteit zijn belangrijke thema’s voor de ondernemer. Niet alleen berokkent criminaliteit economische schade, in ernstige gevallen is ook sprake van menselijk leed. De gevolgen kunnen diep ingrijpen in het leven van de ondernemer of van zijn of haar medewerkers.

In samenwerking met anderen is het Vakcentrum op vele fronten actief om winkelcriminaliteit terug te dringen en de gevolgen ervan te beperken. Dan varieert van het vermijden van winkeldiefstallen tot het voorkómen van digitale inbraken.

Leden van Vakcentrum kunnen gebruik maken van verschillende vormen van ondersteuning, hetzij geïnitieerd door de overheid, hetzij door de branchevereniging. In het laatste geval is het gebruik gratis of is er een ledenkorting.

Meer informatie:

31-03-2021