Toepassing van de Wet Franchise in de ­dagelijkse praktijk? Wij helpen u graag!

Het zal u niet zijn ontgaan: de Wet Franchise is op 1 januari 2021 officieel van kracht geworden. Dit heeft voor een aantal Vakcentrumleden, zeker voor bestuursleden van een franchisenemersvereniging, al een hoop werk opgeleverd. Anderen zijn of gaan nog in overleg met de franchisegever. De wet vraagt niet alleen om een aanpassing van de nieuwe franchiseovereenkomsten, maar ook van de bestaande overlegafspraken.

U staat er niet alleen voor

Vanuit Vakcentrum houden we verschillende implementatieprocessen goed in de gaten. ­Tenslotte hebben we aan de wieg gestaan van deze nieuwe wet, die ervoor zorgt dat er een meer gelijk speelveld ontstaat tussen franchisenemer en franchisegever en die meer overlegmogelijkheden biedt aan franchisenemers en hun vertegenwoordigers.

Vanzelfsprekend horen we met regelmaat ervaringen. Het beeld is dat vanuit franchisegeverszijde niet gemakkelijk wordt omgeschakeld naar de meer evenwichtige rechtsrelatie tussen franchisegever en franchisenemers. Onderhandelingen lopen dan ook niet overal even gemakkelijk en waar dat wel zo is, is dat niet zonder meer altijd een goed signaal. Sommige besturen kunnen op dit gebied nog meer kennis opdoen.

Daarom hebben wij een pakket ontwikkeld om franchisenemers praktisch te ondersteunen. Wij maakten een digitale ‘tool’ om de franchise­nemer en de franchisegever te ondersteunen naar een nieuwe, moderne overeenkomst.
Bij Vakcentrum Bedrijfsadvies zijn, naast onze juristen en bedrijfseconomisch adviseurs, deskundigen aangesloten die de franchisenemersvereniging in deze fase (en eventueel daarna) kunnen bijstaan in het bestuurswerk, de onderhandelingen, de communicatie, et cetera.

Effectiever vergaderen en onderhandelen

De inwerkingtreding van de nieuwe wet ­betekent concreet dat bestuurders van ­verenigingen nog effectiever moeten ­vergaderen en onderhandelen. Met het oog daarop zijn er cursussen ontwikkeld ter ­ondersteuning van kennis over onderhandelen en effectief vergaderen.

Door de bestuurders te ondersteunen in het vervullen van hun rol en de uitvoering van hun taken, wordt direct bijgedragen aan het behouden van het zelfstandig ondernemerschap en de werkgelegenheid bij de mkb-winkelier. ­Franchisenemersverenigingen waarvan de leden onder de werkingssfeer van de cao-levensmiddelenbedrijf vallen, kunnen daarom via mmm lekker werken bijna kosteloos geselecteerde trainingen volgen. Wilt u daar als bestuurder meer informatie over? Stuur dan een e-mail naar: reactie@vakcentrum.nl

Waarmee kan de franchiseprofessional helpen?

Een franchisenemersbestuur vertegenwoordigt een grote groep franchisenemers en daarmee hun belangen. Soms is het verstandig om een franchiseprofessional in te schakelen. Dit is een extra dienst van Vakcentrum Bedrijfsadvies. Denk bijvoorbeeld aan een (interim) secretaris, organisatiedeskundige of bestuurder om te zorgen voor een goede implementatie van de wet, zodat de belangen van de franchisenemers optimaal tot hun recht komen.
Franchiseverenigingen kunnen, via Vakcentrum Bedrijfsadvies, een franchiseprofessional inzetten voor, onder andere:

  • het professionaliseren van de vereniging;
  • het versterken van het franchisebestuur;
  • het implementeren van de Wet Franchise.

Ons team van franchiseprofessionals staat bij het begin van dit nieuwe jaar voor u in de startblokken. De eerste vereniging heeft zich inmiddels aangemeld en wij hopen nog velen van u te kunnen helpen!

Vakcentrum Bedrijfsadvies biedt daarnaast de welbekende specialistische kennis op juridisch en bedrijfseconomisch gebied. Goodwill en drempelwaardebepalingen zijn lastig en wat in de precontractuele documentatie moet zitten, wellicht ook. Maar door langjarige ervaring en betrokkenheid bij de totstandkoming van de Wet Franchise, is het voor hen geen onbekende materie.

Afstemming

Vanuit de koepelorganisatie Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) vindt afstemming plaats met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Vakcentrum spreekt als deel van de FNN-delegatie ook met enige regelmaat met de koepelorganisatie van de franchise­gevers NFV. Het gaat dan over de implementatie van de wet, de ondersteuning daarvan en hoe de wet later kan worden ­geëvalueerd.

06-01-2021

Dit artikel is gepubliceerd in VakcentrumNieuws 1, 2021.