Cijfers en achtergrond

Het belang van franchise

Nederland telt zo’n 1.000 franchiseformules. Het gaat daarbij om meer dan 33.000 vestigingen die door zelfstandig ondernemers worden geëxploiteerd. Zij geven samen werk aan 331.800 werknemers en zijn goed voor een omzet van € 53,5 miljard.

Dat berekent onderzoeksbureau Panteia in haar analyse ‘De economische impact van franchisenemers’.

Ook blijkt uit het rapport dat de economische impact van franchisenemers in Nederland kleiner is dan in landen waar de positie van franchisenemers wel is beschermd. Daarmee onderschrijft het rapport het belang om deze groep ondernemers een betere positie te geven in hun relatie tot franchisegevers. 

Het onderzoek werd verricht in opdracht van BOVAG en het Vakcentrum ten behoeve van het Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN). Het volledige rapport kunt u rechts op deze pagina opvragen.

Economische impact

U ziet hier de directe economische inpact in termen van omzet, aantal werkzame personen en aantal vestigingen.

Op de tweede afbeelding ziet u de indirecte impact en de totale impact van de franchise ondernemingen in termen van toegevoegde waarde , werkzame personen en vestigingen.

Gemiddelde omvang franchisenemers

Franchisenemers in totaal realiseren veel omzet en werkgelegenheid. Als we echter naar de individuele franchisenemers kijken dan blijkt het meestal om kleinschalige ondernemingen te gaan. In veel sectoren is het gemiddelde aantal werkzame personen per franchisenemer slechts 3.

Omvang franchisenemers 2017.JPG