Nederlandse Franchise Code (NFC)

Onder auspiciën van voormalig minister Kamp van Economische Zaken hebben vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers de Nederlandse Franchise Code (NFC) opgesteld. Met deze code wordt een gezonder en evenwichtiger speelveld binnen de franchisesector verwezenlijkt. De code geeft duidelijke richtlijnen op het gebied van wederzijdse rechten en verplichtingen en informatievoorziening tijdens de gehele franchiserelatie.

De NFC is in februari 2016 aan de minister aangeboden en wordt inmiddels in een aantal franchiseorgansiaties toegepast.

Het voornemen van minister Kamp om de NFC een wettelijke verankering te bieden, is door een kabinetswisseling niet uitgevoerd. Staatssecretaris Keijzer heeft imiddels besloten te komen met franchise-wetgeving.

De tien belangrijkste punten uit de NFC:

  • Franchisenemers ontvangen relevante informatie en worden beter geïnformeerd voordat ze een franchiseovereenkomst sluiten.
  • Franchisenemers worden - indien gewenst - beter begeleid bij hun bedrijfsvoering.
  • Meer helderheid over het eigendom en het gebruik van marktinformatie.
  • Geen eenzijdige wijzigingen van belangrijke bepalingen in de franchiseovereenkomst.
  • Duidelijke afspraken over het non-concurrentiebeding, de besteding van de franchisevergoeding en transparantie in het conditiestelsel.
  • Per franchiseformule één onafhankelijke franchisenemersvereniging.
  • Alle overeenkomsten die de franchisesamenwerking regelen, vallen onder de NFC. Dus ook sideletters, addenda, huurovereenkomsten et cetera.
  • Franchisenemers mogen altijd een adviseur raadplegen.
  • Regelmatige evaluatie of afgegeven zekerheden niet aangepast moeten worden.
  • Overdracht aan rechtsopvolger kan op redelijke gronden niet worden geweigerd.

Relevante links en documenten

De totstandkoming van de NFC

Aan de totstandkoming van de Nederlandse Franchise Code is met veel inzet gewerkt door vertegenwoordigers van franchisenemers en franchisegevers. Lees hier een samenvatting van het proces. 

NFC  documenten en hyperlinks