Platform De Nieuwe Winkelstraat

Het platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) is opgericht om winkelgebieden in Nederland toekomstbestendig te maken. Vanzelfsprekend heeft het Vakcentrum zich daarbij aangesloten. Volgens de leden van het platform is het belangrijk dat winkelgebieden in de (nabije) toekomst interessant zijn voor consumenten ‘die veel tijd doorbrengen op het internet’. Zij vormen  namelijk een steeds groter wordende groep. De grenzen tussen de fysieke wereld en de online wereld vervagen en het platform richt zich daarom ‘op het realiseren van succesvolle kruisbestuivingen  tussen de fysieke en de online wereld waarin wij leven’.

Winkelbeleving 

Ondanks dat de consument steeds vaker gebruik maakt van het snelle en doeltreffende online winkelen, wordt het voelen en ervaren van een product op prijs gesteld. Voor het offline winkelen moeten de winkels onderscheidend zijn en met een strakke focus op de doelgroep een eigen soort winkelbeleving zien te creëren. Met welke unieke eigenschap kan je zorgen dat de consument naar jouw winkel(gebied) toekomt en hij jou bij vrienden en familie zal aanbevelen? De consument binnenhalen heeft bijvoorbeeld ook te maken met de openingstijden van de winkel. Op het moment dat de meeste winkels open zijn, zijn ook de meeste consumenten aan het werk. Winkelen heeft dan geen topprioriteit en de consument zal voor efficiëntie en gemak kiezen. Online is dit makkelijker te bewerkstelligen dan offline. Een grote uitdaging voor de ondernemer!

Activiteiten DNWS

Als strategisch adviseur en kennisinstituut tegelijk wil DNWS de winkelgebieden weer laten opbloeien en aantrekkelijk maken voor de consumenten van nu. Met het (landelijk) verbinden van de stakeholders probeert DNWS de krachten te bundelen. Een samenwerkend winkelgebied met een fantastisch aanbod zal het gezamenlijke belang hebben om consumenten aan te trekken. DNWS ondersteunt deze winkelgebieden door de juiste marktvragen te stellen aan de hand van een heldere probleemanalyse. Daarnaast beschikt het over een Kenniscentrum met bestaande knowhow, inspirerende voorbeelden en nieuwe inzichten en participeert het in onderzoeksprojecten om de adviezen aan de winkelgebieden steeds verder te verbeteren.

Het Verbonden Winkelgebied: digitale marketing voor fysieke winkelgebieden

Wijnand Jongen geeft aan dat retailers onderdeel moeten worden van de digitale leefwereld van de consument. Het recent verschenen Handboek Het Verbonden Winkelgebied geeft aan hoe collectieve digitale marketing kan bijdragen aan een aantrekkelijk winkelgebied. Het handboek is een van de recente projecten in het kader van De Nieuwe Winkelstraat.

In de praktijk zijn maar weinig collectieven echt succesvol in de digitale marketing van hun winkelgebied. Dat heeft te maken met gebrek aan kennis over digitale marketing, maar ook met organisatorische problemen om dit collectief aan te pakken (DNWS, 2017).

Het blijkt lastig om stakeholders actief te betrekken bij (de marketingacties van) het collectief en er bestaat veel scepsis. Wat levert digitale marketing eigenlijk op, voor zowel de individuele ondernemer als het collectief?

De antwoorden staan in het handboek 'Het Verbonden Winkelgebied'.