Checklist Aanvragen tegemoetkoming NOW

U kunt een tegemoetkoming in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen via de website van het UWV.

Om de aanvraag soepel te laten verlopen raden wij u aan onderstaande gegevens bij de hand te hebben voor u aan de aanvraag begint:

 • uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer
  Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • het loonheffingennummer
  Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode
  het rekeningnummer en de tenaamstelling
  Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Wij maken de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
 • een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding)
  Dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Let op: u kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

Intentieverklaring

Op de aanvraag moet u een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaart u dat:

 • u de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest
 • u begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag
 • u bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen
 • er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
 • u akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Printer en scanner

Omdat u uw aanvraag moet ondertekenen en enkele bijlagen moet meesturen heeft u voor de aanvraag ook nodig:

 • een printer
 • een scanner (of een telefoon met scanfunctie)
 • een scan van het afschrift van bovengenoemd bankrekeningnummer (of een schermafbeelding van uw online rekeningoverzicht)

 

06-04-2020