Corona en werk

Enkele veelgestelde vragen:

 • Welke algemene verplichting heeft de werkgever?
  De werkgever is wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek. Vanuit deze verplichting adviseren we een protocol vast te stellen en dit duidelijk met de medewerkers te communiceren. In het protocol wordt opgenomen welke maatregelen in het bedrijf zijn genomen ter beperking van het besmettingsrisico en tevens welke maatregelen werknemers zelf kunnen nemen. Denk aan het ter beschikking stellen van mondkapjes, gelegenheid bieden hand te wassen of desinfecterende gel te gebruiken, papieren tissue’s ter beschikking stellen. etc. Raadpleeg hiervoor www.rivm.nl.

 • Geldt de verplichting tot dragen van mondkapjes ook voor medewerkers?
  Ja, voor alle medewerkers die werken in een publieke binnenruimte geldt de wettelijke plicht tot het dragen van een mondkapje. Medewerkers kunnen niet op grond van politiek- maatschappelijke redenen het dragen van een mondkapje weigeren. Wel kan het zijn dat er een medische reden is om geen mondkapje te dragen. In dat geval moet de werknemer een medische verklaring kunnen overleggen of een advies van uw arbo-arts waaruit dat blijkt.

 • Is een faceshield een goed alternatief?
  Als voor de uitvoering van werkzaamheden het dragen van een mondkapje ondoenlijk of onmogelijk is, dan kan een spatscherm (face shield) overwogen worden. Werkgevers mogen er dan voor kiezen om werknemers op het werk een spatscherm te laten dragen in plaats van een mondkapje.

  Werkgevers die niet werkzaam zijn in een publieke werkruimte of geen contactberoep uitoefenen kunnen er ook voor kiezen om werknemers op het werk een spatscherm te laten dragen (in plaats van een mondkapje).

  Belangrijk is dat personeel onderling nog steeds afstand van elkaar houdt. Houd er rekening mee dat spatschermen niet dezelfde werking hebben als mondkapjes. Er kan nog steeds lucht langszij stromen.

 • Medewerker komt terug van vakantie uit besmet gebied
  Als de werknemer geen ziekteverschijnselen heeft, hoeft hij niet geweerd te worden van de werkvloer. Is er twijfel laat de medewerker dan de huisarts inschakelen en vraag de GGD om advies.

 • Medewerker durft uit angst voor besmetting niet naar het werk
  Het enkele feit dat de medewerker bang is Corona op te lopen is onvoldoende reden dan maar thuis te blijven. De vrees van de werknemer moet wel een reële grond hebben. Ontbreekt die grond en komt de medewerker niet naar het werk, dan heeft de medewerker geen recht op loon.

 • Corona en privacy
  U kunt een medewerker vragen naar zijn vakantieadres en tevens of hij gezondheidsklachten heeft. Op laatste vraag hoeft de werknemer niet te antwoorden. Mocht de werknemer wel antwoorden of spontaan reageren dan mag u dat antwoord niet registreren. Het is ook niet toegestaan lichaamstemperatuur (koortsscan) te meten bijvoorbeeld bij aanvang van het werk.

 • Sluiting van school of kinderdagverblijf
  Als de school of kinderdagverblijf wordt gesloten om het besmettingsrisico te voorkomen dan moet de medewerker zelf de kinderopvang regelen en eventueel daarvoor vakantiedagen opnemen. Alleen als de school of het kinderdagverblijf tijdens een werkdag acuut oproept tot sluiting, kan de werknemer die dag een beroep doen op het wettelijke calamiteitenverlof. Het loon moet die dag dan worden doorbetaald.

 • Quarantaine
  Als er sprake is van quarantaine of thuisisolatie op advies arts of GGD dan is de hoofdregel dat de medewerker aanspraak maakt op loon ook al is hij niet ziek. Dit geldt niet als de quarantaine meer in de risicosfeer ligt van de werknemer. Dit moet dus van geval tot geval bekeken worden.

Heeft u vragen dan helpen wij u graag. U neemt contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies (0348) 41 97 71 of advies@vakcentrum.nl

27-01-2021