Mondkapjesplicht: instructie voor medewerkers

Met ingang van 6 november 2021 wordt opnieuw de mondkapjesplicht ingevoerd in publieke binnenruimten. Een supermarkt of een winkel is een publieke binnenruimte. De verplichting geldt zowel voor klanten als voor medewerkers die zich op de winkelvloer begeven. De verplichting geldt dus niet voor binnenruimten die niet voor het publiek toegankelijk zijn, zoals een magazijn of een bedrijfskantine. Voor die ruimten geldt natuurlijk wel het advies om een veilige afstand in acht te nemen.

Behalve dat sprake is van een wettelijke plicht, kan de werkgever  de werknemers de instructie geven om  tijdens  het werk een mondkapje te dragen. Vakcentrum adviseert aan werkgevers  om een bepaling toe te voegen aan het huishoudelijk reglement en deze met alle werknemers te delen.

aanvulling huishoudelijk reglement

mondkapjesplicht

Met ingang van 6 november 2021 geldt er een wettelijke verplichting om op de winkelvloer een mondkapje te dragen. Deze verplichting geldt voor alle medewerkers van ons bedrijf, zodra zij zich op de winkelvloer begeven. Met de mondkapjesplicht wordt beoogd het veroorzaken van  besmetting danwel het risico besmet te worden met het coronavirus, te beperken. Dit is in het eigen belang, het belang van klanten, het belang van collega’s en dus het belang van de winkel. 

geen mondkapjesplicht

De verplichting geldt dus niet in de ruimten van het bedrijf die niet voor het publiek toegankelijk zijn. In die ruimten wordt zoveel als mogelijk de 1,5 meter afstand in acht genomen.

sancties en maatregelen

De werknemer die geen mondkapje draagt tijdens zijn werkzaamheden in de winkel loopt het risico van een boete van € 95,- euro. Die boete komt voor rekening van de werknemer.
Als de werkgever constateert dat de werknemer ten onrechte geen mondkapje draagt dan krijgt de werknemer eenmalig een (schriftelijke) waarschuwing waarbij de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld alsnog een mondkapje op te zetten. Geeft de werknemer daaraan geen gehoor dan mag hij zich niet meer op de winkelvloer begeven. Deze  werknemer krijgt dan een  onmiddellijke schorsing zonder doorbetaling van loon.  Blijft de werknemer weigeren het mondkapje in de winkel te dragen, dan kan deze werknemer worden ontslagen.

vrijstelling mondkapjesplicht
  1. De werknemer die om medische redenen of vanwege een beperking geen mondkapje kan dragen, wordt vrijgesteld van de plicht een mondkapje te dragen. De werknemer overlegt hiertoe desgevraagd een verklaring van een (arbo)arts of paramedicus
  2. Als het dragen van een mondkapje vanwege veiligheidsrisico’s  niet mogelijk is dan kan de werkgever besluiten dat al dan niet onder nadere voorwaarden wordt volstaan met een spatscherm of faceshield als vervanging voor een mondkapje.
beschikbaarheid

De werkgever stelt mondkapjes beschikbaar voor alle werknemers. Dat geldt ook voor een spatscherm of faceshield, indien de werkgever daartoe besloot.

Mocht een werknemer blijven weigeren en u twijfelt over een disciplinaire maatregel, dan adviseren we u te allen tijde voor het nemen van ontslagmaatregelen contact op te nemen met Vakcentrum Bedrijfsadvies: (0348) 41 97 71.

04-11-2021