De verschillen NOW 1.0 en NOW 2.0 samengevat

In onderstaande tabel hebben wij de verschillen tussen de eerste NOW-regeling en de 2.0-versie samengevat.

Onderwerp NOW 1.0 NOW 2.0
     
Omzetdaling Minimaal 20% of meer over drie maanden Minimaal 20% of meer over vier maanden
Periode omzetdaling

Keuze uit:

  1. maart-april-mei
  2. april-mei-juni
  3. mei-juni-juli

 

Keuze uit:

  1. juni-juli-augustus-september
  2. juli-augustus-september-oktober
  3. augustus-september-okotber-november

Is er ook NOW 1.0 aangevraagd dan moet de periode aansluiten op de gekozen periode in NOW 1.0

Berekening omzetdaling Omzet 2019 delen door 4 en vergelijken met de omzet over de gekozen periode Omzet 2019 delen door 3 en vergelijken met de omzet over de gekozen periode
Loonsom De subsidie wordt berekend over 3 keer de loonsom van januari 2020 De subsidie wordt berekend over vier keer de loonsom van maart 2020
Opslag werkgeverslasten Loonsom subsidieberekening mag verhoogd met 30% Loonsom subsidieberekening mag verhoogd met 40%
Loonsomperiode


Periode is altijd mrt t/m mei 2020 Periode is altijd jun t/m sep 2020
Hogere loonsom Is loonsom in periode onder (6) hoger dan 3xloonsom jan. 2020 dan geldt de hogere loonsom Is loonsom in periode onder (6) hoger dan 3 x loonsom mrt 2020 dan geldt de hogere loonsom
 
Ontslag boete
s werknemer via UWV ontslag aangezegd dan wordt de subsidiabele loonsom verlaagd met het loon van de ontslagen medewerker verhoogd met 50% Is werknemer via UWV ontslag aangezegd dan wordt de subsidiabele loonsom verlaagd met het loon van de ontslagen medewerker echter zonder opslag van 50%
Voorschot Er wordt een voorschot uitgekeerd van 80% over de subsidie gebaseerd op loonsom januari 2020. Er wordt een voorschot uitgekeerd van 80% over de subsidie gebaseerd op loonsom maart 2020
Hoogte subsidie A x B x 3 x 1,3 x 0,9
A= percentage omzetdaling (zie 3)
B = loonsom jan. 2020 of loonsom mrt t/m mei indien hoger
A x B x 1,4 x 0,9
A= percentage omzetdaling (zie 3)
B = loonsom mrt 2020 of loonsom jun t/m sep indien hoger
Scholing Geen bijzondere verplichtingen Bij de aanvraag verplicht de werkgever zich om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Via deze link meer informatie over de gratis diensten die de overheid beschikbaar stelt

14-07-2020