De verschillen NOW 1.0 en NOW 2.0 samengevat

In onderstaande tabel hebben wij de verschillen tussen de eerste NOW-regeling en de 2.0-versie samengevat.

Onderwerp NOW 1.0 NOW 2.0
     
Omzetdaling Minimaal 20% of meer over drie maanden Minimaal 20% of meer over vier maanden
Periode omzetdaling

Keuze uit:

  1. maart-april-mei
  2. april-mei-juni
  3. mei-juni-juli

 

Keuze uit:

  1. juni-juli-augustus-september
  2. juli-augustus-september-oktober
  3. augustus-september-okotber-november

Is er ook NOW 1.0 aangevraagd dan moet de periode aansluiten op de gekozen periode in NOW 1.0

Berekening omzetdaling Omzet 2019 delen door 4 en vergelijken met de omzet over de gekozen periode Omzet 2019 delen door 3 en vergelijken met de omzet over de gekozen periode
Loonsom De subsidie wordt berekend over 3 keer de loonsom van januari 2020 De subsidie wordt berekend over vier keer de loonsom van maart 2020
Opslag werkgeverslasten Loonsom subsidieberekening mag verhoogd met 30% Loonsom subsidieberekening mag verhoogd met 40%
Loonsomperiode


Periode is altijd mrt t/m mei 2020 Periode is altijd jun t/m sep 2020
Hogere loonsom Is loonsom in periode onder (6) hoger dan 3xloonsom jan. 2020 dan geldt de hogere loonsom Is loonsom in periode onder (6) hoger dan 3 x loonsom mrt 2020 dan geldt de hogere loonsom
 
Ontslag boete
s werknemer via UWV ontslag aangezegd dan wordt de subsidiabele loonsom verlaagd met het loon van de ontslagen medewerker verhoogd met 50% Is werknemer via UWV ontslag aangezegd dan wordt de subsidiabele loonsom verlaagd met het loon van de ontslagen medewerker echter zonder opslag van 50%
Voorschot Er wordt een voorschot uitgekeerd van 80% over de subsidie gebaseerd op loonsom januari 2020. Er wordt een voorschot uitgekeerd van 80% over de subsidie gebaseerd op loonsom maart 2020
Hoogte subsidie A x B x 3 x 1,3 x 0,9
A= percentage omzetdaling (zie 3)
B = loonsom jan. 2020 of loonsom mrt t/m mei indien hoger
A x B x 1,4 x 0,9
A= percentage omzetdaling (zie 3)
B = loonsom mrt 2020 of loonsom jun t/m sep indien hoger