Maatregelen Belastingdienst: o.a. uitstel van betaling, verlaging voorlopige aanslag

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u, nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u zelf uw voorlopige aanslag aanpassen. Verder verlaagt de Belastindienst tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.
Op 24 april werd o.a. bekend dat ondernemers die meewerken in een vennootschap hun gebruikelijk loon kunnen verlagen en de werkkostenregeling wordt verruimd.
Hieronder enkele maatregelen samengevat. Voor meer informatie kunt u onderstaande berichten van de overheid lezen of terecht op de site van de Belastingdienst.

Lees voor meer informatie de brief van staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer (14-04-2020).

Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid over de aanvullende maatregelen van 24-04-2020

Uitstel van betaling

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw), loonheffingen, milieuwbelastingen, accijsn en verbruiksbelasting (bijzonder) uitstel van betaling aanvragen.

Het aanvragen van uitstel kan door middel van een digitaal formulier op de site van de belastingsdienst.

De mogelijkheid om uitstel van betaling van drie maanden te verkrijgen voor belastingschulden wordt verlengd tot 1 september 2020.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlagen wij de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

De belastingrente (rente die u moet betalen wegens te late aangifte of die de Belastingdienst u vergoedt wegens te late terugbetaling) wordt vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in per 1 juli 2020.

Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd

Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. U hebt dus de tijd tot 1 juli 2020.

Verwachte aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt

Krijgt een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft? Dan betaalt u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie.

Door het coronavirus kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor sectoren waar nu veel extra overwerk nodig is. Bijvoorbeeld in de zorg. Om deze onbedoelde gevolgen weg te nemen wordt de regeling aangepast. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt deze aanpassing zo snel mogelijk uit. De aanpassing geldt dan voor 2020.

Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald. Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf.

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.
(deze maatregel is aangekondigd op 24-04-2020 en wordt nog uitgewerkt)

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn.
(deze maatregel is aangekondigd op 24-04-2020 en wordt nog uitgewerkt)

Lees verder op de site van de Belastingdienst

Meer informatie, aanwijzingen en formulieren vindt u op de website van de Belastingdienst

Advies of hulp nodig?

Neem contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies: (0348) 41 97 71 of advies@vakcentrum.nl

02-06-2020