Noodverordeningen

De maatregelen van het kabinet om de corona-crisis te beheersen worden vertaald in de COVID-19- noodverordeningen. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s kunnen toepassen. Dit model moet door iedere veiligheidsregio zelf worden vastgesteld en gepubliceerd. Vervolgens kan hierop gehandhaafd worden. 

Landelijke modelverordening

De landelijke modelverordening vindt u op de site van het Veiligheidsberaad.

Regionale noodverordeningen

Het staat veiligheidsregios vrij om af te wijken van de modelverordening om te komen tot een specifieke regionale aanpak. 

De voor uw gemeente van kracht zijnde noodverordening kunt u terugvinden op de site van uw gemeente of de Veiligheidsregio. Een overzicht van alle noodverordeningen (iets minder actueel) staat op de site van het Veiligheidsberaad.

 

27-10-2020