Retailagenda

Het Vakcentrum is partner in de Retailagenda.

De Retailagenda is een programma dat in 2015 is opgezet door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Samen met betrokken partijen -detailhandel, vastgoed, gemeenten en provincies- ten behoeve van de retailsector. Ons gezamenlijke doel is het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van winkelgebieden in kernen en steden.

Retailagenda

De Retailagenda en haar partners hebben in de zomer van 2021 uitgebreid onderzoek laten doen naar de belangrijkste drijfveren die impact uitoefenen op retail en kernen in de toekomst. Dit heeft eind juni geresulteerd in een strategische visie “Duurzame en leefbare kernen richting 2025”. Daarbij is de focus de vitaliteit van kernen, steden en dorpen, waar retail en vastgoed bijdragen aan de leefbaarheid.

De uitwerking rust op drie strategische pijlers:

  1. Transformatie Agenda
  2. Human Capital Agenda
  3. Digitalisering & Innovatie Agenda

De digitalisering & Innovatie Agenda

 “Wat moet er gebeuren om de sector veerkrachtiger te maken?”
Digitalisering en innovatie vormen de basis voor een sector die toekomstbestendig en aantrekkelijk is en blijft. De Retailagenda wil de innovatieve slagkracht van retailers stimuleren door kennis en vaardigheden te vergroten en breed toegankelijk maken. Met de inzet van partners zetten we in op onderzoek, innovatieve projecten, methoden en toepassingen op zowel lokaal en landelijk niveau om de (digitale) innovatie in de retail te versterken.

Lees meer over de Retailagenda op de site www.retailland.nl

27-12-2022