Subsidie NOW kan worden gekort

De NOW is bedoeld om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers hun loon behouden in de periode maart tot en met mei 2020.
Daarom kent de NOW een sanctie die de subsidie verlaagt

  1. indien in de periode maart tot en met mei 2020 minder loon wordt betaald.
  2. Als na 17 maart 2020 een ontslagvergunning wordt gevraagd bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen.

Aan de hand van onderstaande twee voorbeelden leggen we het uit:

(a) minder loon betalen

Winkelbedrijf Janssen verloont in januari 2020 een bedrag van € 10.000,-*). Ondernemer Janssen besluit eind februari een paar arbeidsovereenkomsten maar niet te verlengen en oproepkrachten worden minder opgeroepen. In de maanden maart, april en mei 2020 bedragen de loonkosten daardoor € 7.000,- per maand. Door de coronacrisis is de verwachte omzetdaling 50%. Ondernemer Janssen vraagt NOW subsidie aan bij UWV. Er wordt eerst een voorschot berekend.

voorschotberekening
Het voorschot bedraagt 80% van het verwachte definitieve subsidiebedrag en wordt gebaseerd op basis van de loonsom van januari 2020. De loonsom met 30% worden verhoogd in verband met vakantiegeld, pensioen en sociale lasten. Het voorschot wordt als volgt berekend:

€ 10.000,- x 1,3 x 3x 0,9 x 0,5 x 0,8 = € 14.040,-. Dit bedrag wordt in 3 termijnen van ieder € 4.680,- uitbetaald.

definitieve subsidie
De maandelijkse loonkosten in de periode maart tot en met mei 2020 waren € 7.000,- . De definitieve subsidie bedraagt dan € 7.000,- x 3 x 1,3 x 0,9 x 0,5 = € 12.285,--
Omdat de loonkosten in de periode maart tot en met mei € 9.000,- lager zijn dan 3 x de loonkosten in januari (3 x € 10.000,-) – (3 x € 7.000)wordt een sanctie toegepast.
De sanctie bedraagt: € 9.000 x 1,3 x 0,9 = € 10.530,-
Het definitieve subsidiebedrag bedraagt derhalve: € 12.285,- - € 10.530,- = € 1.755,-
Er is een voorschot verstrekt van € 14.040,- zodat ondernemer Janssen € 14.040 - € 1.755,- = € 12.285,- aan het UWV dient te worden terugbetaald.

De loonkosten van ondernemer Janssen zijn dus in maart tot en met mei 2020 € 21.000 -- € 1755,- = € 19.245,-

Als ondernemer Janssen de contracten van medewerkers niet had beëindigd en de oproepkrachten ook had doorbetaald waardoor de loonkosten in maart tot en met mei 2020 gelijk waren gebleven dan ziet de rekensom er als volgt uit.

Definitieve subsidie: € 10.000,- x 3 x 1,3 x 0,9 x 0,5 = € 17.550,-  Er wordt geen sanctie toegepast. De loonkosten van ondernemer Janssen zijn dus in maart tot en met mei 2020 € 30.000,- - € 17.550,- = € 12.450,-

Door de loonkosten in maart tot en mei 2020 niet te verlagen, is het voordeel voor Janssen € 19.245,- - € 12.450,- = € 6.795,-. De ogenschijnlijke besparing op de loonkosten door medewerkers minder in te zetten, leidt door de sanctieregeling in de NOW uiteindelijk tot een kostenverhoging.

(b) aanvraag ontslagvergunning

We gebruiken weer dezelfde gegevens van winkelbedrijf Janssen echter nu, is de loonbetaling ongewijzigd maar besluit Janssen op 20 maart 2020 wegens bedrijfseconomische redenen zijn bedrijfsleider met een salaris van € 2.500,- per maand te ontslaan. Janssen gaat die functie vanwege de omstandigheden zelf vervullen.

Janssen kan subsidie krijgen over de loonkosten van € 30.000,-. Echter door de ontslagaanvraag wordt een sanctie toegepast ter hoogte van 1,5 de loonsom van de werknemer waarvoor ontslag wordt gevraagd. 1,5 x 3 x € 2.500,- =  € 11.250,- . Dit betekent dat de subsidie niet wordt berekend op € 30.000,- maar over € 30.000 - € 11.250,- = 18.750,-

De definitieve subsidie zou aanvankelijk bedragen € 17.550,- maar door de ontslagaanvraag wordt de subsidie € 18.750,- x 1,3 x 0,9 x 0,5 = € 10.969,-

*) Indien u loon betaalt per vier weken dan moet het vier weken loon worden herleid naar een maandloon door het vierwekenloon te verhogen met 8,33%.