Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Regeling gesloten sinds 26 juni 2020 17.00 uur.
Voor de periode 1 juni tot 1 oktober geldt de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Eenmalige gift van 4.000 euro om eerste vaste lasten te kunnen betalen

Verwacht u over de periode van 16 maart tot en met 16 juni meer dan € 4.000 omzetverlies en zijn uw vaste lasten over dezelfde periode hoger dan € 4.000 dan kunt u in aanmerking komen voor de TOGS.

Via de regeling TOGS kunnen ondernemers in een groot aantal branches een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen. Met deze bijdrage kunnen zij hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Voor doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook onderdeel uitmaken van het Noodpakket voor banen en economie. Het indienen van een aanvraag kan nog tot en met vrijdag 26 juni 17.00 uur via de RVO.
Bekijk hier waar uw onderneming aan moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS.

Op basis van SBI-code

Om de aanvragen snel te kunnen verwerken, heeft het kabinet besloten dat de SBI-code van een onderneming bepalend is voor het al dan niet in aanmerking komen voor de regeling.

Na grote druk op het ministerie van EZK, onder andere vanuit het Vakcentrum is de groep ondernemers die van de regeling gebruik kunnen maken aanmerkelijk uitgebreid.

SBI-codes non-food:

 • 47.19.2 Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)
 • 47.54.3 Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur
 • 47.59.5 Winkels in glas, porselein en aardewerk
 • 47.59.6 Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest)
 • 47.59.7 Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment
 • 47.65 Winkels in speelgoed
 • 47.74.1 Winkels in drogisterij-artikelen *

Op 7 april is deze lijst nog eens aangevuld met onder andere:

SBI-codes Food

 • 47.22.1 winkels in vlees en vleeswaren
 • 47.24.20 Winkels in chocolade en suikerwerk
 • 47.25 Winkels in dranken
 • 47.29.1 Winkels in kaas
 • 47.29.2 Winkels in natuurvoeding en reformartikelen
 • 47.29.3 Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen
 • 47.29.9 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)
 • 47.81.9 Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen (o.a. kaas)

Als uw bedrijf valt onder een van de SBI-codes uit de lijst van 7 april kunt u vanaf 15 april TOGS aanvragen bij de RVO.

De overige aanvullingen vindt u op deze lijst. De volledige lijst van branches die aanspraak kunnen maken op de regeling is te lezen op de site van de RVO.

* Deze code (47.74.1 Winkels in drogisterij-artikelen) stond aanvankelijk op de site maar is door RVO weer verwijderd. Vakcentrum is in overleg met RVO teneinde te bewerkstelligen dat deze code alsnog wordt opgenomen zodat ook drogisten de TOGS compensatie kunnen aanvragen. We houden u op de hoogte.

Ook op SBI-code van nevenactiviteit

Ondernemers kunnen ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Deze uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit. Na analyse van de meldingen van ondernemers bij RVO blijkt dat de geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten.

SBI-code niet correct

De ondernemer die meent vanwege zijn hoofdactiviteit toch in aanmerking te moeten komen maar niet over de juiste SBI-code beschikt, het formulier ‘Melding niet-aansluitende SBI-code’ invullen op de site van de RVO. Staatssecretaris Keijzer heeft toegezegd dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) daar in redelijkheid en billijkheid naar kijkt.


Belastingvrij

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Economische Zaken op 27 maart 2020 al aangegeven dat de zogenaamde TOGS uitkering van € 4.000,- belastingvrij verstrekt wordt. Inmiddels heeft staatssecretaris van Financiën, Vijlbrief bekend gemaakt dat hiertoe het belastingplan 2021 met terugwerkende kracht wordt aangepast zodat de tegemoetkoming van € 4.000,- niet tot de belastbare winst van de onderneming behoort. Bij de belastingaangifte in 2021 over het belastingjaar 2020 hoeft de ondernemer die de TOGS uitkering van € 4.000,- heeft ontvangen deze dus niet als inkomsten op te geven. Het is dus een netto gift van de overheid.


Waar moet ik aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?

  1. De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met 1 van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
  2. Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Een ondernemer komt in aanmerking als hij ten minste één vestiging met een ander adres heeft dan zijn privéadres. Of als hij verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van zijn privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Voor een aantal sectoren geldt een uitzondering hierop, zoals marktkooplui.
  3. U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000 zal lijden. 
  4. U heeft minstens € 4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
  5. Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
  6. Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
  7. Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.
  8. Uw onderneming is niet failliet. 
  9. Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

 

02-06-2020