Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. In TOZO 2.0 wordt de regeling van TOZO 1.0 met vier maanden verlengd.

Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. In TOZO 2.0 wordt voor aanvuling van het inkomen tot het sociaal minimum wel naar het partnerinkomen gekeken. Onder TOZO 1.0 werd die toets niet gedaan.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517,-. Dit bedrag dient wel te worden terugbetaald. Het rentepercentage bedraagt 2% per jaar. Hebt u onder TOZO 1 een lening afgesloten dan kunt u dat onder TOZO 2.0 nogmaals doen.

U vraagt TOZO aan bij de gemeente waar u woont.

Meer informatie over de Tozo leest u op de website van de Rijksoverheid of uw gemeente.

 

02-06-2020