Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Update juli 2021:

De Tozo is een regeling die voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Vanaf Tozo 5 ligt de nadruk op het ondersteunen, activeren en stimuleren van zelfstandige ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan.

Ondanks positieve vooruitzichten op economisch herstel na corona zijn er nog veel onzekerheden. Daarom wordt de Tozo verlengd tot en met 30 september 2021.

Meer informatie over de Tozo leest u op de website van de Rijksoverheid of uw gemeente.

23-07-2021

 

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. In TOZO 2.0 wordt de regeling van TOZO 1.0 met vier maanden verlengd.

Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. In TOZO 2.0 wordt voor aanvuling van het inkomen tot het sociaal minimum wel naar het partnerinkomen gekeken. Onder TOZO 1.0 werd die toets niet gedaan.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517,-. Dit bedrag dient wel te worden terugbetaald. Het rentepercentage bedraagt 2% per jaar. Hebt u onder TOZO 1 een lening afgesloten dan kunt u dat onder TOZO 2.0 nogmaals doen.

U vraagt TOZO aan bij de gemeente waar u woont.

02-06-2020